Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Desembre del 2010
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   94,5   0,7   3,03,0
Aliments i begudes no alcohòliques   90,7   0,4   0,90,9
Begudes alcohòliques i tabac   84,9   5,7   14,414,4
Vestit i calçat   107,7   -0,1   0,70,7
Habitatge   93,2   0,3   5,35,3
Parament de casa   95,9   0,3   1,71,7
Medicina   87,9   -0,1   -1,4-1,4
Transports   98,8   2,0   9,29,2
Comunicacions   115,2   0,0   -0,7-0,7
Esbarjo i cultura   98,3   1,1   -1,3-1,3
Ensenyament   81,0   0,0   2,62,6
Hotels, cafès i restaurants   93,6   0,1   2,12,1
Altres béns i serveis   87,6   0,1   3,43,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Desembre del 2010
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   96,1   0,6   3,03,0
Aliments i begudes no alcohòliques   92,1   0,4   0,70,7
Begudes alcohòliques i tabac   84,4   6,1   15,215,2
Vestit i calçat   107,1   -1,2   0,60,6
Habitatge   95,0   0,3   5,75,7
Parament de casa   98,7   0,2   1,01,0
Medicina   90,9   0,0   -1,2-1,2
Transports   98,6   1,9   9,29,2
Comunicacions   115,1   0,0   -0,7-0,7
Esbarjo i cultura   101,3   1,3   -1,1-1,1
Ensenyament   84,6   0,0   2,32,3
Hotels, cafès i restaurants   95,2   0,2   1,71,7
Altres béns i serveis   90,1   0,2   2,82,8
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: