Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Març del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   99,6   0,3   3,0-0,8
Aliments i begudes no alcohòliques   95,8   0,0   2,70,1
Begudes alcohòliques i tabac   96,1   0,1   8,32,8
Vestit i calçat   93,1   3,5   0,2-14,3
Habitatge   104,1   0,1   4,80,4
Parament de casa   98,8   0,0   1,9-0,1
Medicina   98,1   0,0   14,5-5,8
Transports   108,8   -0,6   0,51,7
Comunicacions   109,0   0,0   -2,0-1,2
Esbarjo i cultura   101,1   1,4   2,4-0,8
Ensenyament   96,6   0,0   14,50,0
Hotels, cafès i restaurants   96,7   0,4   1,20,5
Altres béns i serveis   94,8   0,1   3,61,2
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Març del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,5   0,4   2,4-0,8
Aliments i begudes no alcohòliques   96,9   -0,1   2,60,0
Begudes alcohòliques i tabac   95,6   0,1   8,13,1
Vestit i calçat   93,8   4,0   0,0-12,9
Habitatge   105,8   0,1   4,3-0,3
Parament de casa   100,4   0,2   1,3-0,6
Medicina   99,7   0,0   12,9-0,4
Transports   108,5   -0,6   0,71,8
Comunicacions   108,9   0,0   -1,9-1,2
Esbarjo i cultura   103,4   1,7   2,30,0
Ensenyament   96,1   0,0   10,40,0
Hotels, cafès i restaurants   97,1   0,3   0,70,1
Altres béns i serveis   96,1   0,0   2,90,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: