Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Octubre del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,3   0,4   -0,1-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   95,9   -0,6   1,50,3
Begudes alcohòliques i tabac   98,7   0,1   5,95,5
Vestit i calçat   103,7   11,1   0,3-4,5
Habitatge   104,4   0,5   0,50,6
Parament de casa   99,0   0,2   0,70,2
Medicina   99,7   0,4   -4,2-4,2
Transports   107,6   -1,4   -2,60,6
Comunicacions   103,1   -1,7   -7,5-6,5
Esbarjo i cultura   101,3   -0,6   -0,2-0,5
Ensenyament   97,4   0,7   0,70,8
Hotels, cafès i restaurants   97,4   -0,4   0,31,2
Altres béns i serveis   94,6   0,1   1,11,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Octubre del 2013
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,2   0,4   -0,10,0
Aliments i begudes no alcohòliques   97,5   -0,6   1,60,6
Begudes alcohòliques i tabac   98,1   0,1   5,95,8
Vestit i calçat   104,5   10,8   0,3-3,0
Habitatge   106,2   0,6   -0,20,0
Parament de casa   100,6   0,2   0,0-0,4
Medicina   100,3   0,0   0,20,3
Transports   107,6   -1,2   -2,11,0
Comunicacions   103,1   -1,7   -7,5-6,5
Esbarjo i cultura   102,2   -1,0   -0,8-1,3
Ensenyament   97,9   1,5   2,01,8
Hotels, cafès i restaurants   97,7   -0,3   0,20,6
Altres béns i serveis   95,9   0,1   0,50,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: