Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Juny 2014
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,7   0,1   0,40,1
Aliments i begudes no alcohòliques   96,3   0,1   -0,9-0,5
Begudes alcohòliques i tabac   98,3   0,0   2,0-0,2
Vestit i calçat   105,1   -1,1   0,3-3,2
Habitatge   105,2   -0,4   2,40,8
Parament de casa   98,7   -0,2   -0,9-0,6
Medicina   99,8   0,0   0,40,0
Transports   108,3   0,6   1,10,6
Comunicacions   100,0   -0,1   -6,0-3,0
Esbarjo i cultura   101,0   0,8   -0,10,1
Ensenyament   97,3   0,0   0,70,0
Hotels, cafès i restaurants   98,0   0,0   0,51,5
Altres béns i serveis   96,5   0,4   1,92,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Juny 2014
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   101,3   0,0   0,1-0,2
Aliments i begudes no alcohòliques   96,9   0,0   -1,5-1,1
Begudes alcohòliques i tabac   97,8   -0,1   2,1-0,1
Vestit i calçat   104,7   -1,3   0,2-2,8
Habitatge   106,3   -0,5   2,10,2
Parament de casa   100,4   0,0   -0,9-0,4
Medicina   100,3   0,0   0,10,2
Transports   108,3   0,6   1,10,6
Comunicacions   99,9   -0,1   -5,9-2,9
Esbarjo i cultura   101,8   0,7   -0,9-0,5
Ensenyament   98,0   0,0   1,90,0
Hotels, cafès i restaurants   98,3   0,3   0,41,1
Altres béns i serveis   97,2   0,4   1,21,4
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: