Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Desembre del 2014
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   99,9   -0,4   -0,7-0,7
Aliments i begudes no alcohòliques   97,0   0,1   0,20,2
Begudes alcohòliques i tabac   98,5   -0,2   0,00,0
Vestit i calçat   108,9   -0,9   0,30,3
Habitatge   104,8   -0,2   0,40,4
Parament de casa   99,2   0,3   -0,1-0,1
Medicina   99,6   0,1   -0,1-0,1
Transports   101,4   -3,6   -5,8-5,8
Comunicacions   97,2   0,0   -5,7-5,7
Esbarjo i cultura   100,2   1,9   -0,7-0,7
Ensenyament   98,6   0,0   1,41,4
Hotels, cafès i restaurants   97,4   0,1   0,90,9
Altres béns i serveis   96,4   0,1   1,91,9
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Desembre del 2014
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,5   -0,6   -1,0-1,0
Aliments i begudes no alcohòliques   97,7   -0,1   -0,3-0,3
Begudes alcohòliques i tabac   98,3   -0,2   0,40,4
Vestit i calçat   107,9   -2,0   0,20,2
Habitatge   105,9   -0,2   -0,2-0,2
Parament de casa   100,2   0,0   -0,6-0,6
Medicina   99,9   -0,1   -0,2-0,2
Transports   101,6   -3,4   -5,5-5,5
Comunicacions   97,1   0,0   -5,7-5,7
Esbarjo i cultura   101,0   1,7   -1,2-1,2
Ensenyament   99,2   0,0   1,21,2
Hotels, cafès i restaurants   97,8   0,1   0,60,6
Altres béns i serveis   97,1   0,1   1,31,3
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: