Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Abril del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,3   0,9   -0,30,4
Aliments i begudes no alcohòliques   97,7   -0,1   1,40,7
Begudes alcohòliques i tabac   99,7   -0,1   1,31,2
Vestit i calçat   103,4   10,9   0,3-5,0
Habitatge   104,1   0,1   -1,4-0,7
Parament de casa   98,8   0,2   -0,3-0,4
Medicina   99,6   -0,4   -0,20,0
Transports   104,0   0,7   -3,32,6
Comunicacions   96,6   -0,1   -3,5-0,5
Esbarjo i cultura   100,7   0,9   -1,00,5
Ensenyament   98,6   0,0   1,30,0
Hotels, cafès i restaurants   98,4   0,7   0,51,1
Altres béns i serveis   97,8   0,0   1,81,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Abril del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,6   0,9   -0,60,1
Aliments i begudes no alcohòliques   97,7   -0,1   0,40,0
Begudes alcohòliques i tabac   99,5   0,0   1,51,2
Vestit i calçat   103,8   10,6   0,1-3,8
Habitatge   104,9   0,1   -1,9-1,0
Parament de casa   99,9   0,2   -0,5-0,3
Medicina   100,2   -0,1   0,00,3
Transports   103,9   0,6   -3,42,2
Comunicacions   96,6   -0,1   -3,5-0,5
Esbarjo i cultura   101,2   0,5   -1,30,1
Ensenyament   99,3   0,0   1,30,0
Hotels, cafès i restaurants   98,7   0,7   0,60,9
Altres béns i serveis   98,2   0,1   1,51,1
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: