Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Novembre del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,4   0,3   0,00,4
Aliments i begudes no alcohòliques   98,8   -0,4   2,01,9
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   0,0   0,91,1
Vestit i calçat   110,5   5,4   0,51,4
Habitatge   103,0   0,5   -1,8-1,7
Parament de casa   99,7   0,3   0,80,5
Medicina   99,8   0,0   0,30,2
Transports   100,2   0,1   -4,7-1,1
Comunicacions   97,7   0,0   0,50,5
Esbarjo i cultura   99,5   -0,3   1,1-0,7
Ensenyament   99,7   0,0   1,11,1
Hotels, cafès i restaurants   98,3   -0,8   1,11,0
Altres béns i serveis   98,3   0,0   2,02,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Novembre del 2015
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,8   0,4   -0,30,3
Aliments i begudes no alcohòliques   99,4   -0,2   1,71,8
Begudes alcohòliques i tabac   99,7   0,0   1,21,4
Vestit i calçat   110,8   5,1   0,62,6
Habitatge   103,4   0,6   -2,6-2,4
Parament de casa   100,2   0,2   0,10,0
Medicina   100,4   0,0   0,40,5
Transports   100,4   0,0   -4,7-1,3
Comunicacions   97,6   0,0   0,50,5
Esbarjo i cultura   100,1   -0,2   0,7-0,9
Ensenyament   99,7   0,0   0,50,5
Hotels, cafès i restaurants   98,7   -0,5   1,00,9
Altres béns i serveis   98,7   0,0   1,71,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: