Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Gener del 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   98,5   -1,7   0,0-1,7
Aliments i begudes no alcohòliques   99,8   0,8   2,10,8
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   0,0   0,60,0
Vestit i calçat   92,6   -15,4   0,4-15,4
Habitatge   99,9   -3,1   -4,8-3,1
Parament de casa   99,2   -0,7   0,7-0,7
Medicina   99,8   0,0   -0,10,0
Transports   96,8   -1,8   -1,7-1,8
Comunicacions   97,8   0,2   1,20,2
Esbarjo i cultura   99,0   -2,0   0,2-2,0
Ensenyament   99,7   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   98,3   0,0   1,30,0
Altres béns i serveis   99,3   1,0   1,91,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Gener del 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   98,6   -1,9   -0,3-1,9
Aliments i begudes no alcohòliques   100,0   0,5   2,10,5
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   0,0   0,90,0
Vestit i calçat   91,9   -15,3   0,4-15,3
Habitatge   99,9   -3,5   -6,0-3,5
Parament de casa   99,6   -0,7   0,1-0,7
Medicina   99,7   -0,7   -0,4-0,7
Transports   97,1   -1,8   -1,9-1,8
Comunicacions   97,8   0,3   1,20,3
Esbarjo i cultura   99,2   -1,9   -0,2-1,9
Ensenyament   99,8   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   98,7   0,0   1,30,0
Altres béns i serveis   99,3   0,6   1,50,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener del 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: