Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. Agost 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   100,1   0,2   0,1-0,1
Aliments i begudes no alcohòliques   100,6   -0,2   1,91,6
Begudes alcohòliques i tabac   99,9   0,0   0,10,2
Vestit i calçat   90,7   -1,6   0,7-17,1
Habitatge   99,8   0,0   -3,8-3,2
Parament de casa   99,7   0,2   1,0-0,1
Medicina   100,0   -0,1   0,40,2
Transports   100,5   0,0   -1,91,9
Comunicacions   100,8   0,8   2,73,3
Esbarjo i cultura   104,4   1,7   0,43,4
Ensenyament   99,7   0,0   1,10,0
Hotels, cafès i restaurants   101,3   0,5   0,43,1
Altres béns i serveis   100,3   0,6   2,22,0
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. Agost 2016
                Variació        Variació        Variació
        Índex        mensual %        interanual %        des d'inici d'any %
Índex general   99,9   0,1   -0,1-0,5
Aliments i begudes no alcohòliques   100,7   0,0   1,81,3
Begudes alcohòliques i tabac   100,0   0,0   0,40,4
Vestit i calçat   91,0   -1,3   0,7-16,1
Habitatge   99,7   0,0   -4,4-3,6
Parament de casa   99,6   0,0   0,1-0,7
Medicina   100,1   0,0   -0,1-0,2
Transports   100,4   -0,1   -1,91,6
Comunicacions   100,8   0,8   2,73,3
Esbarjo i cultura   103,9   1,6   0,22,6
Ensenyament   99,8   0,0   0,50,0
Hotels, cafès i restaurants   100,8   0,3   0,22,1
Altres béns i serveis   100,3   0,6   1,81,6
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 15 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: