Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específicsM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   21,1   16,0   3,33,6
Indústria   24,1   18,3   5,04,8
Construcció   20,8   15,0   3,73,9
Serveis   20,4   15,6   3,03,3
Sectors específics    
Turisme   16,5   12,4   0,01,0
Cultura   23,0   17,5   7,98,7
TIC   25,0   19,1   -2,3-1,4
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.


Nota: S'hi inclouen els sectors específics de turisme, cultura i TIC a partir del primer trimestre de 2015.

Advertiment: Les dades dels sectors específics dels anys 2015 i 2016 es van revisar el 14 de juny del 2017.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
        Valor        % variació interanual
        Cost total        Cost salarial        Cost total        Cost salarial
        per hora        per hora        per hora        per hora
Total   19,7   14,8   3,83,9
Indústria   21,7   16,2   5,35,1
Construcció   18,5   13,2   2,62,6
Serveis   19,3   14,6   3,63,8
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

El cost laboral mitjà per hora efectiva a Catalunya ha estat de 21,1 euros al segon trimestre del 2017 i creix un 3,3% respecte al mateix trimestre del 2016. El cost salarial mitjà per hora efectiva s'ha situat en 16 euros, quantitat que suposa un increment interanual del 3,6%. A Espanya, el cost laboral mitjà i el cost salarial per hora han augmentat un 3,8% i un 3,9% respectivament amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 15 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i any. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.
 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: