Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2015
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   13.444   -2,024,1
Indústria   1.085   -25,2-4,3
Construcció   970   54,7323,6
Serveis   11.388   -2,220,2
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2015
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   60.103   2,48,8
Indústria   5.125   9,5-0,5
Construcció   3.507   118,626,7
Serveis   51.471   -1,88,8
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: