Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   13.121   -4,7-2,4
Indústria   1.422   -23,331,1
Construcció   50   -87,2-94,8
Serveis   11.650   1,02,3
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2016
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   75.852   9,926,2
Indústria   6.308   3,123,1
Construcció   1.006   -44,5-71,3
Serveis   68.538   12,233,2
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 16 de març del 2018.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: