Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   5.823,7   100,0   483,8   9,19,1
Unió Europea (UE-28)   3.885,6   66,7   388,9   11,111,1
     Alemanya   650,3   11,2   44,4   7,37,3
     França   981,9   16,9   62,1   6,86,8
     Itàlia   547,6   9,4   74,9   15,815,8
     Portugal   393,5   6,8   43,1   12,312,3
     Regne Unit   337,7   5,8   39,9   13,413,4
Altres països i territoris d'Europa   442,3   7,6   30,4   7,47,4
     Suïssa   192,6   3,3   8,4   4,64,6
Amèrica del Nord   231,8   4,0   28,2   13,813,8
     Estats Units d'Amèrica   218,0   3,7   34,5   18,818,8
Amèrica Central i del Sud   337,1   5,8   45,6   15,615,6
Resta del món   926,9   15,9   -9,3   -1,0-1,0
     Japó   70,8   1,2   8,4   13,413,4
     Xina   118,5   2,0   -5,3   -4,3-4,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Gener 2018
                Variació interanual
        
        Valor        % sobre total        absoluta        % mes        % acumulat
Total exportacions   22.829,6   100,0   1.389,6   6,56,5
Unió Europea (UE-28)   15.521,0   68,0   977,6   6,76,7
     Alemanya   2.582,5   11,3   139,1   5,75,7
     França   3.517,6   15,4   108,8   3,23,2
     Itàlia   1.839,1   8,1   12,5   0,70,7
     Portugal   1.724,3   7,6   257,6   17,617,6
     Regne Unit   1.657,5   7,3   100,2   6,46,4
Altres països i territoris d'Europa   1.324,7   5,8   50,2   3,93,9
     Suïssa   345,5   1,5   14,8   4,54,5
Amèrica del Nord   1.024,7   4,5   8,6   0,80,8
     Estats Units d'Amèrica   913,6   4,0   5,5   0,60,6
Amèrica Central i del Sud   1.219,1   5,3   182,2   17,617,6
Resta del món   3.740,0   16,4   170,9   4,84,8
     Japó   211,0   0,9   9,6   4,84,8
     Xina   531,2   2,3   16,9   3,33,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les exportacions catalanes han augmentat un 9,1% interanual al gener del 2018. Les vendes a la Unió Europea mostren un increment de l'11,1% respecte a un any enrere. Amb relació als principals països membres, es destaca el creixement d'Itàlia (15,8%) i Regne Unit (13,4%), entre d'altres. Pel que fa a les vendes a altres àrees, mostren variacions positives: altres països i territoris d'Europa (7,4%), Amèrica del Nord (13,8%) i Amèrica Central i del Sud (15,6%). En sentit contrari, la resta del món disminueix un 1%. A Espanya, les exportacions creixen un 6,5% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: