Inversió estrangera. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   909,9   -853,8   -48,4-39,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   0,0   -35,0   -100,0-99,6
Indústries extractives   0,0   0,0   ..-94,9
Indústries manufactureres   520,8   131,0   33,645,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   4,2   -3,5   -45,4-98,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,0   0,0   -100,0388,4
Construcció   41,6   -430,9   -91,2-90,4
Comerç a l'engròs i al detall   33,4   -239,9   -87,8-22,9
Transport i emmagatzematge   12,9   6,8   109,7133,6
Hostaleria   23,2   -25,8   -52,737,6
Informació i comunicacions   38,6   -81,3   -67,8-49,0
Activitats financeres i d'assegurances   3,2   -165,4   -98,1-84,0
Activitats immobiliàries   142,1   -31,3   -18,042,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   41,7   -12,5   -23,1-29,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   4,5   -8,8   -66,2-20,8
Educació   8,6   8,5   ..-9,8
Activitats sanitàries i de serveis socials   30,9   30,8   ..-66,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   4,0   3,5   ..-1,9
Altres serveis   0,0   -0,2   -96,2..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. IV trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   6.937,0   -1.748,6   -20,1-7,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   227,8   172,0   308,0-17,0
Indústries extractives   5,1   -1,9   -27,2-60,1
Indústries manufactureres   952,9   -1.268,3   -57,1-14,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   100,8   31,5   45,4-44,5
Aigua, sanejament i gestió de residus   0,7   0,6   ....
Construcció   285,4   -354,6   -55,4-15,8
Comerç a l'engròs i al detall   351,4   -526,8   -60,011,7
Transport i emmagatzematge   260,3   215,0   474,4-36,2
Hostaleria   32,6   -104,3   -76,2-54,7
Informació i comunicacions   1.368,4   1.087,6   387,2157,2
Activitats financeres i d'assegurances   1.781,4   -445,5   -20,0-17,9
Activitats immobiliàries   730,5   -724,7   -49,8-8,3
Activitats professionals, científiques i tècniques   294,7   -35,9   -10,937,1
Activitats administratives i serveis auxiliars   238,1   122,8   106,5117,8
Educació   20,9   15,7   301,9132,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   280,9   75,3   36,676,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   5,0   -6,7   -57,03,2
Altres serveis   0,1   -0,5   -79,6..
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya ha estat de 909,9 milions d'euros al quart trimestre de l'any 2017, un 48,4% menys que al mateix trimestre de l'any anterior. Les branques econòmiques (segons la CCAE-2009) que han tingut més pes sobre el total invertit han estat les indústries manufactureres, amb un 57,2% sobre el total. A Espanya, la inversió estrangera ha sumat 6.937 milions d'euros, un 20,1% menys que al quart trimestre de 2016.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2017): 21 de març del 2018.

Més informació a:

 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques. Indicadors anuals. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: