Importacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   7.439,9   775,1   11,69,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   402,5   126,4   45,83,6
Productes energètics; extracció i refinació petroli   464,1   70,7   18,046,5
Alimentació i begudes   553,4   47,5   9,48,6
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   755,0   46,0   6,55,1
Indústries químiques   1.437,5   146,9   11,46,8
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   420,5   67,5   19,117,0
Maquinària i equips mecànics   421,1   16,4   4,10,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   209,5   -32,2   -13,32,6
Equips elèctrics i electrònics   663,0   57,2   9,49,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   1.260,8   126,6   11,24,7
Resta branques d'activitat   846,2   109,2   14,88,8
No classificats   6,2   -7,1   -53,3-28,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total importacions   26.752,2   3.111,8   13,211,3
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.067,3   136,2   14,6-2,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli   3.103,3   573,2   22,735,8
Alimentació i begudes   2.010,7   257,4   14,715,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   2.243,7   155,7   7,54,0
Indústries químiques   3.577,3   348,8   10,85,2
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   1.731,9   215,0   14,219,3
Maquinària i equips mecànics   1.601,5   61,0   4,02,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   907,5   49,7   5,88,3
Equips elèctrics i electrònics   1.983,1   118,5   6,46,0
Vehicles de motor i altres materials de transport   4.919,9   852,3   21,010,3
Resta branques d'activitat   3.587,8   374,3   11,612,5
No classificats   18,1   -30,4   -62,6-47,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

Les importacions catalanes augmenten un 11,6% a l'octubre del 2017, respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments d'agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (45,8%) i de metal·lúrgia i productes metàl·lics (19,1%), entre d'altres. En sentit contrari, disminueixen les màquines d'oficina, instruments precisió i òptica (-13,3%). A Espanya, les compres a l'exterior pugen un 13,2% interanual. En els deu primers mesos del 2017, les importacions catalanes han crescut un 9% i les espanyoles un 11,3%, si es compara amb el mateix període del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Importacions. Per branques d'activitat. Indicadors anuals. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Clima exportador T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya T
 Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per principals mercats T
 Índex de competitivitat revelada de la indústria. Per principals mercats T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat T
 Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat T
 Inversió a l'estranger. Per àrees geogràfiques T

Sou aquí: