Producte interior brut (Base 2010). RendesM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   208.018   215.641   223.629   2,4   3,73,7
Remuneració d'assalariats   94.800   97.863   102.628   1,0   3,24,9
Excedent brut d'explotació   94.036   97.280   100.056   3,2   3,42,9
Impostos nets sobre producció i importació   19.182   20.499   20.944   5,4   6,92,2

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2016
        Valor en preus corrents (M€)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
PIB   1.037.025   1.075.639   1.113.851   1,1   3,73,6
Remuneració d'assalariats   491.752   510.344   526.098   1,3   3,83,1
Excedent brut d'explotació   441.025   453.015   473.032   0,1   2,74,4
Impostos nets sobre producció i importació   104.248   112.280   114.721   4,3   7,72,2

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va registrar un increment interanual del 3,7% l'any 2016 a Catalunya. La remuneració d'assalariats va augmentar un 4,9% i l'excedent brut d'explotació va pujar un 2,9%. A Espanya el PIB va créixer un 3,6% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: