Producte interior brut (Base 2010). RendesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   215.722   224.751   234.651   4,1   4,24,4
Remuneració d'assalariats   101.831   104.500   107.693   6,0   2,63,1
Excedent brut d'explotació   92.915   98.483   104.328   1,3   6,05,9
Impostos nets sobre producció i importació   20.977   21.768   22.631   8,2   3,84,0

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2017
        Valor en preus corrents (M€)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
PIB   1.079.998   1.118.522   1.163.662   4,1   3,64,0
Remuneració d'assalariats   517.773   532.852   550.272   5,3   2,93,3
Excedent brut d'explotació   449.136   471.020   493.627   1,7   4,94,8
Impostos nets sobre producció i importació   113.089   114.650   119.763   8,4   1,44,5

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


Comentari

El producte interior brut (PIB) amb base 2010 va registrar un increment interanual del 4,4% l'any 2017 a Catalunya. La remuneració d'assalariats va augmentar un 3,1% i l'excedent brut d'explotació va pujar un 5,9%. A Espanya el PIB va créixer un 4% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: