Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2001
        Milers        Variació (%)
           1999           2000           2001           1999           2000           2001
Totals   :   2.958,4   3.024,5   ..   ..2,2
Agricultura   :   62,8   63,2   ..   ..0,6
Indústria   :   794,9   809,5   ..   ..1,8
     Ind. manufacturera   :   771,0   784,3   ..   ..1,7
Construcció   :   300,3   310,8   ..   ..3,5
Serveis   :   1.800,4   1.840,9   ..   ..2,3
     Comerç, transport i hostaleria   :   828,7   845,3   ..   :2,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres   :   577,4   592,8   ..   ..2,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   :   394,4   402,9   ..   ..2,2
       
Assalariats   :   2.514,9   2.584,9   ..   ..2,8
Agricultura   :   31,6   32,3   ..   ..2,4
Indústria   :   741,6   760,1   ..   ..2,5
     Ind. manufacturera   :   718,1   735,4   ..   ..2,4
Construcció   :   239,3   245,2   ..   ..2,5
Serveis   :   1.502,5   1.547,3   ..   ..3,0
     Comerç, transport i hostaleria   :   618,7   638,1   ..   ..3,1
     Act. immobiliàries, professionals i altres   :   497,6   515,8   ..   ..3,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   :   386,1   393,3   ..   ..1,9

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2001
        Milers        Variació (%)
           1999           2000           2001           1999           2000           2001
Totals   :   15.923,6   16.481,7   ..   ..3,5
Agricultura   :   942,0   949,3   ..   ..0,8
Indústria   :   3.026,8   3.032,9   ..   ..0,2
     Ind. manufacturera   :   2.841,6   2.845,8   ..   ..0,1
Construcció   :   1.846,6   1.978,1   ..   ..7,1
Serveis   :   10.108,2   10.521,4   ..   ..4,1
     Comerç, transport i hostaleria   :   4.348,7   4.478,4   ..   ..3,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   :   2.853,8   3.063,8   ..   ..7,4
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   :   2.905,7   2.979,2   ..   ..2,5
       
Assalariats   :   13.283,4   13.813,3   ..   ..4,0
Agricultura   :   417,7   433,8   ..   ..3,9
Indústria   :   2.839,8   2.875,1   ..   ..1,2
     Ind. manufacturera   :   2.656,6   2.689,2   ..   ..1,2
Construcció   :   1.581,9   1.697,0   ..   ..7,3
Serveis   :   8.444,0   8.807,4   ..   ..4,3
     Comerç, transport i hostaleria   :   3.210,7   3.302,0   ..   ..2,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   :   2.400,7   2.599,2   ..   ..8,3
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   :   2.832,6   2.906,2   ..   ..2,6

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: