Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2003
        Milers        Variació (%)
           2001           2002           2003           2001           2002           2003
Totals   3.024,5   3.106,6   3.209,0   2,2   2,73,3
Agricultura   63,2   64,2   65,3   0,6   1,51,7
Indústria   809,5   784,7   782,9   1,8   -3,1-0,2
     Ind. manufacturera   784,3   759,2   756,2   1,7   -3,2-0,4
Construcció   310,8   318,3   331,1   3,5   2,44,0
Serveis   1.840,9   1.939,3   2.029,7   2,3   5,34,7
     Comerç, transport i hostaleria   845,3   888,5   920,3   2,0   5,13,6
     Act. immobiliàries, professionals i altres   592,8   629,5   671,1   2,7   6,26,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   402,9   421,3   438,3   2,2   4,64,0
       
Assalariats   2.584,9   2.642,5   2.738,4   2,8   2,23,6
Agricultura   32,3   32,7   33,4   2,4   1,22,0
Indústria   760,1   736,2   737,4   2,5   -3,20,2
     Ind. manufacturera   735,4   711,2   711,1   2,4   -3,30,0
Construcció   245,2   254,3   268,9   2,5   3,75,8
Serveis   1.547,3   1.619,3   1.698,8   3,0   4,74,9
     Comerç, transport i hostaleria   638,1   664,7   697,2   3,1   4,24,9
     Act. immobiliàries, professionals i altres   515,8   547,3   580,0   3,6   6,16,0
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   393,3   407,2   421,6   1,9   3,53,5

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2003
        Milers        Variació (%)
           2001           2002           2003           2001           2002           2003
Totals   16.481,7   16.893,6   17.379,2   3,5   2,52,9
Agricultura   949,3   937,9   927,2   0,8   -1,2-1,1
Indústria   3.032,9   3.010,9   3.026,6   0,2   -0,70,5
     Ind. manufacturera   2.845,8   2.822,3   2.822,9   0,1   -0,80,0
Construcció   1.978,1   2.051,4   2.140,7   7,1   3,74,4
Serveis   10.521,4   10.893,4   11.284,7   4,1   3,53,6
     Comerç, transport i hostaleria   4.478,4   4.626,5   4.755,8   3,0   3,32,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.063,8   3.222,7   3.374,3   7,4   5,24,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   2.979,2   3.044,2   3.154,6   2,5   2,23,6
       
Assalariats   13.813,3   14.246,5   14.744,5   4,0   3,13,5
Agricultura   433,8   432,3   443,9   3,9   -0,32,7
Indústria   2.875,1   2.862,0   2.893,5   1,2   -0,51,1
     Ind. manufacturera   2.689,2   2.674,8   2.691,5   1,2   -0,50,6
Construcció   1.697,0   1.764,5   1.853,9   7,3   4,05,1
Serveis   8.807,4   9.187,7   9.553,2   4,3   4,34,0
     Comerç, transport i hostaleria   3.302,0   3.469,9   3.596,6   2,8   5,13,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   2.599,2   2.742,6   2.869,7   8,3   5,54,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   2.906,2   2.975,2   3.086,9   2,6   2,43,8

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: