Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2004
        Milers        Variació (%)
           2002           2003           2004           2002           2003           2004
Totals   3.106,6   3.209,0   3.298,8   2,7   3,32,8
Agricultura   64,2   65,3   67,1   1,5   1,72,7
Indústria   784,7   782,9   770,4   -3,1   -0,2-1,6
     Ind. manufacturera   759,2   756,2   742,5   -3,2   -0,4-1,8
Construcció   318,3   331,1   347,6   2,4   4,05,0
Serveis   1.939,3   2.029,7   2.113,8   5,3   4,74,1
     Comerç, transport i hostaleria   888,5   920,3   955,5   5,1   3,63,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres   629,5   671,1   707,2   6,2   6,65,4
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   421,3   438,3   451,0   4,6   4,02,9
       
Assalariats   2.642,5   2.738,4   2.817,5   2,2   3,62,9
Agricultura   32,7   33,4   35,5   1,2   2,06,3
Indústria   736,2   737,4   729,2   -3,2   0,2-1,1
     Ind. manufacturera   711,2   711,1   701,8   -3,3   0,0-1,3
Construcció   254,3   268,9   286,0   3,7   5,86,4
Serveis   1.619,3   1.698,8   1.766,8   4,7   4,94,0
     Comerç, transport i hostaleria   664,7   697,2   725,3   4,2   4,94,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres   547,3   580,0   607,2   6,1   6,04,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   407,2   421,6   434,2   3,5   3,53,0

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2004
        Milers        Variació (%)
           2002           2003           2004           2002           2003           2004
Totals   16.893,6   17.379,2   17.869,4   2,5   2,92,8
Agricultura   937,9   927,2   896,8   -1,2   -1,1-3,3
Indústria   3.010,9   3.026,6   3.021,1   -0,7   0,5-0,2
     Ind. manufacturera   2.822,3   2.822,9   2.807,8   -0,8   0,0-0,5
Construcció   2.051,4   2.140,7   2.223,9   3,7   4,43,9
Serveis   10.893,4   11.284,7   11.727,6   3,5   3,63,9
     Comerç, transport i hostaleria   4.626,5   4.755,8   4.962,5   3,3   2,84,3
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.222,7   3.374,3   3.533,3   5,2   4,74,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.044,2   3.154,6   3.231,8   2,2   3,62,4
       
Assalariats   14.246,5   14.744,5   15.202,5   3,1   3,53,1
Agricultura   432,3   443,9   435,7   -0,3   2,7-1,8
Indústria   2.862,0   2.893,5   2.899,5   -0,5   1,10,2
     Ind. manufacturera   2.674,8   2.691,5   2.687,5   -0,5   0,6-0,1
Construcció   1.764,5   1.853,9   1.927,8   4,0   5,14,0
Serveis   9.187,7   9.553,2   9.939,5   4,3   4,04,0
     Comerç, transport i hostaleria   3.469,9   3.596,6   3.776,3   5,1   3,75,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   2.742,6   2.869,7   3.000,8   5,5   4,64,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   2.975,2   3.086,9   3.162,4   2,4   3,82,4

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: