Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2005
        Milers        Variació (%)
           2003           2004           2005           2003           2004           2005
Totals   3.209,0   3.298,8   3.360,4   3,3   2,81,9
Agricultura   65,3   67,1   67,5   1,7   2,70,7
Indústria   782,9   770,4   755,4   -0,2   -1,6-1,9
     Ind. manufacturera   756,2   742,5   726,9   -0,4   -1,8-2,1
Construcció   331,1   347,6   367,3   4,0   5,05,7
Serveis   2.029,7   2.113,8   2.170,2   4,7   4,12,7
     Comerç, transport i hostaleria   920,3   955,5   963,1   3,6   3,80,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres   671,1   707,2   739,2   6,6   5,44,5
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   438,3   451,0   467,9   4,0   2,93,7
       
Assalariats   2.738,4   2.817,5   2.882,9   3,6   2,92,3
Agricultura   33,4   35,5   36,0   2,0   6,31,5
Indústria   737,4   729,2   718,4   0,2   -1,1-1,5
     Ind. manufacturera   711,1   701,8   690,4   0,0   -1,3-1,6
Construcció   268,9   286,0   312,9   5,8   6,49,4
Serveis   1.698,8   1.766,8   1.815,6   4,9   4,02,8
     Comerç, transport i hostaleria   697,2   725,3   737,7   4,9   4,01,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres   580,0   607,2   628,5   6,0   4,73,5
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   421,6   434,2   449,4   3,5   3,03,5

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2005
        Milers        Variació (%)
           2003           2004           2005           2003           2004           2005
Totals   17.379,2   17.869,4   18.513,4   2,9   2,83,6
Agricultura   927,2   896,8   871,8   -1,1   -3,3-2,8
Indústria   3.026,6   3.021,1   3.014,2   0,5   -0,2-0,2
     Ind. manufacturera   2.822,9   2.807,8   2.795,6   0,0   -0,5-0,4
Construcció   2.140,7   2.223,9   2.379,9   4,4   3,97,0
Serveis   11.284,7   11.727,6   12.247,5   3,6   3,94,4
     Comerç, transport i hostaleria   4.755,8   4.962,5   5.128,3   2,8   4,33,3
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.374,3   3.533,3   3.762,8   4,7   4,76,5
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.154,6   3.231,8   3.356,4   3,6   2,43,9
       
Assalariats   14.744,5   15.202,5   15.831,9   3,5   3,14,1
Agricultura   443,9   435,7   431,4   2,7   -1,8-1,0
Indústria   2.893,5   2.899,5   2.897,7   1,1   0,2-0,1
     Ind. manufacturera   2.691,5   2.687,5   2.680,4   0,6   -0,1-0,3
Construcció   1.853,9   1.927,8   2.088,5   5,1   4,08,3
Serveis   9.553,2   9.939,5   10.414,3   4,0   4,04,8
     Comerç, transport i hostaleria   3.596,6   3.776,3   3.926,1   3,7   5,04,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   2.869,7   3.000,8   3.206,3   4,6   4,66,8
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.086,9   3.162,4   3.281,9   3,8   2,43,8

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: