Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2006
        Milers        Variació (%)
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Totals   3.298,8   3.360,4   3.477,3   2,8   1,93,5
Agricultura   67,1   67,5   66,1   2,7   0,7-2,0
Indústria   770,4   755,4   737,0   -1,6   -1,9-2,4
     Ind. manufacturera   742,5   726,9   706,0   -1,8   -2,1-2,9
Construcció   347,6   367,3   402,7   5,0   5,79,6
Serveis   2.113,8   2.170,2   2.271,5   4,1   2,74,7
     Comerç, transport i hostaleria   955,5   963,1   983,9   3,8   0,82,2
     Act. immobiliàries, professionals i altres   707,2   739,2   797,9   5,4   4,57,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   451,0   467,9   489,7   2,9   3,74,7
       
Assalariats   2.817,5   2.882,9   2.985,2   2,9   2,33,5
Agricultura   35,5   36,0   35,7   6,3   1,5-0,8
Indústria   729,2   718,4   697,4   -1,1   -1,5-2,9
     Ind. manufacturera   701,8   690,4   666,6   -1,3   -1,6-3,4
Construcció   286,0   312,9   341,4   6,4   9,49,1
Serveis   1.766,8   1.815,6   1.910,7   4,0   2,85,2
     Comerç, transport i hostaleria   725,3   737,7   758,4   4,0   1,72,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres   607,2   628,5   682,7   4,7   3,58,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   434,2   449,4   469,6   3,0   3,54,5

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2006
        Milers        Variació (%)
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Totals   17.869,4   18.513,4   19.192,6   2,8   3,63,7
Agricultura   896,8   871,8   823,8   -3,3   -2,8-5,5
Indústria   3.021,1   3.014,2   2.968,4   -0,2   -0,2-1,5
     Ind. manufacturera   2.807,8   2.795,6   2.744,9   -0,5   -0,4-1,8
Construcció   2.223,9   2.379,9   2.519,6   3,9   7,05,9
Serveis   11.727,6   12.247,5   12.880,8   3,9   4,45,2
     Comerç, transport i hostaleria   4.962,5   5.128,3   5.311,1   4,3   3,33,6
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.533,3   3.762,8   4.065,9   4,7   6,58,1
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.231,8   3.356,4   3.503,8   2,4   3,94,4
       
Assalariats   15.202,5   15.831,9   16.505,5   3,1   4,14,3
Agricultura   435,7   431,4   422,5   -1,8   -1,0-2,1
Indústria   2.899,5   2.897,7   2.849,4   0,2   -0,1-1,7
     Ind. manufacturera   2.687,5   2.680,4   2.627,2   -0,1   -0,3-2,0
Construcció   1.927,8   2.088,5   2.223,3   4,0   8,36,5
Serveis   9.939,5   10.414,3   11.010,3   4,0   4,85,7
     Comerç, transport i hostaleria   3.776,3   3.926,1   4.104,0   5,0   4,04,5
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.000,8   3.206,3   3.480,8   4,6   6,88,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.162,4   3.281,9   3.425,5   2,4   3,84,4

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: