Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2011
        Milers        Variació (%)
           2009           2010           2011           2009           2010           2011
Totals   3.407,3   3.319,0   3.190,2   -6,3   -2,6-3,9
Agricultura   64,7   62,9   62,8   -1,8   -2,7-0,2
Indústria   606,6   582,0   571,1   -13,6   -4,1-1,9
     Ind. manufacturera   568,4   540,5   527,8   -14,8   -4,9-2,4
Construcció   316,8   270,8   222,1   -19,3   -14,5-18,0
Serveis   2.419,1   2.403,3   2.334,1   -2,2   -0,7-2,9
     Comerç, transport i hostaleria   1.008,0   999,3   946,3   -4,7   -0,9-5,3
     Act. immobiliàries, professionals i altres   857,1   830,1   813,7   -2,2   -3,2-2,0
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   554,0   574,0   574,0   2,4   3,60,0
       
Assalariats   2.933,2   2.847,9   2.759,1   -6,3   -2,9-3,1
Agricultura   36,5   36,5   33,3   0,6   0,0-8,8
Indústria   585,1   563,2   550,3   -12,3   -3,7-2,3
     Ind. manufacturera   547,2   521,8   507,8   -13,5   -4,6-2,7
Construcció   273,3   227,4   187,3   -19,3   -16,8-17,6
Serveis   2.038,4   2.020,9   1.988,2   -2,3   -0,9-1,6
     Comerç, transport i hostaleria   786,7   776,3   758,6   -5,7   -1,3-2,3
     Act. immobiliàries, professionals i altres   721,6   704,9   691,2   -2,0   -2,3-1,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   530,1   539,6   538,4   2,6   1,8-0,2

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2011
        Milers        Variació (%)
           2009           2010           2011           2009           2010           2011
Totals   18.642,1   18.148,1   17.647,2   -6,1   -2,6-2,8
Agricultura   742,0   747,1   720,0   -4,3   0,7-3,6
Indústria   2.562,0   2.485,7   2.399,9   -11,5   -3,0-3,5
     Ind. manufacturera   2.335,0   2.241,9   2.157,3   -12,4   -4,0-3,8
Construcció   1.830,0   1.574,1   1.334,0   -21,7   -14,0-15,3
Serveis   13.508,1   13.341,2   13.193,3   -2,4   -1,2-1,1
     Comerç, transport i hostaleria   5.429,0   5.336,2   5.256,1   -5,1   -1,7-1,5
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.333,1   4.251,7   4.171,3   -2,3   -1,9-1,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.746,0   3.753,3   3.765,9   1,6   0,20,3
       
Assalariats   16.132,1   15.739,8   15.303,3   -6,0   -2,4-2,8
Agricultura   399,4   428,2   413,6   -1,9   7,2-3,4
Indústria   2.450,9   2.385,8   2.303,9   -11,2   -2,7-3,4
     Ind. manufacturera   2.225,0   2.143,5   2.062,8   -12,2   -3,7-3,8
Construcció   1.614,7   1.376,8   1.169,0   -22,4   -14,7-15,1
Serveis   11.667,1   11.549,0   11.416,8   -2,1   -1,0-1,1
     Comerç, transport i hostaleria   4.293,0   4.228,5   4.151,9   -4,7   -1,5-1,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.700,0   3.641,5   3.574,6   -2,5   -1,6-1,8
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.674,1   3.679,0   3.690,3   1,6   0,10,3

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: