Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2012
        Milers        Variació (%)
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Totals   3.319,0   3.190,2   3.025,3   -2,6   -3,9-5,2
Agricultura   62,9   62,8   55,5   -2,7   -0,2-11,6
Indústria   582,0   571,1   534,5   -4,1   -1,9-6,4
     Ind. manufacturera   540,5   527,8   490,8   -4,9   -2,4-7,0
Construcció   270,8   222,1   182,1   -14,5   -18,0-18,0
Serveis   2.403,3   2.334,1   2.253,2   -0,7   -2,9-3,5
     Comerç, transport i hostaleria   999,3   946,3   906,3   -0,9   -5,3-4,2
     Act. immobiliàries, professionals i altres   830,1   813,7   775,6   -3,2   -2,0-4,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   574,0   574,0   571,3   3,6   0,0-0,5
       
Assalariats   2.847,9   2.759,1   2.618,1   -2,9   -3,1-5,1
Agricultura   36,5   33,3   27,9   0,0   -8,8-16,1
Indústria   563,2   550,3   515,5   -3,7   -2,3-6,3
     Ind. manufacturera   521,8   507,8   472,9   -4,6   -2,7-6,9
Construcció   227,4   187,3   146,5   -16,8   -17,6-21,8
Serveis   2.020,9   1.988,2   1.928,2   -0,9   -1,6-3,0
     Comerç, transport i hostaleria   776,3   758,6   734,0   -1,3   -2,3-3,2
     Act. immobiliàries, professionals i altres   704,9   691,2   665,4   -2,3   -1,9-3,7
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   539,6   538,4   528,8   1,8   -0,2-1,8

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2012
        Milers        Variació (%)
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Totals   18.148,1   17.647,2   16.797,2   -2,6   -2,8-4,8
Agricultura   747,1   720,0   696,3   0,7   -3,6-3,3
Indústria   2.485,7   2.399,9   2.234,3   -3,0   -3,5-6,9
     Ind. manufacturera   2.241,9   2.157,3   1.998,4   -4,0   -3,8-7,4
Construcció   1.574,1   1.334,0   1.093,2   -14,0   -15,3-18,0
Serveis   13.341,2   13.193,3   12.773,4   -1,2   -1,1-3,2
     Comerç, transport i hostaleria   5.336,2   5.256,1   5.022,9   -1,7   -1,5-4,4
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.251,7   4.171,3   4.064,4   -1,9   -1,9-2,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.753,3   3.765,9   3.686,1   0,2   0,3-2,1
       
Assalariats   15.739,8   15.303,3   14.462,8   -2,4   -2,8-5,5
Agricultura   428,2   413,6   390,4   7,2   -3,4-5,6
Indústria   2.385,8   2.303,9   2.139,5   -2,7   -3,4-7,1
     Ind. manufacturera   2.143,5   2.062,8   1.905,1   -3,7   -3,8-7,6
Construcció   1.376,8   1.169,0   937,2   -14,7   -15,1-19,8
Serveis   11.549,0   11.416,8   10.995,8   -1,0   -1,1-3,7
     Comerç, transport i hostaleria   4.228,5   4.151,9   3.929,0   -1,5   -1,8-5,4
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.641,5   3.574,6   3.455,8   -1,6   -1,8-3,3
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.679,0   3.690,3   3.611,0   0,1   0,3-2,2

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: