Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2014
        Milers        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Totals   3.025,3   2.907,9   2.940,6   -5,2   -3,91,1
Agricultura   55,5   53,3   52,9   -11,6   -4,0-0,8
Indústria   534,5   514,5   505,3   -6,4   -3,7-1,8
     Ind. manufacturera   490,8   471,2   460,3   -7,0   -4,0-2,3
Construcció   182,1   164,3   160,2   -18,0   -9,8-2,5
Serveis   2.253,2   2.175,9   2.222,3   -3,5   -3,42,1
     Comerç, transport i hostaleria   906,3   864,9   871,9   -4,2   -4,60,8
     Act. immobiliàries, professionals i altres   775,6   752,0   784,4   -4,7   -3,04,3
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   571,3   559,0   566,0   -0,5   -2,21,3
       
Assalariats   2.618,1   2.512,5   2.538,4   -5,1   -4,01,0
Agricultura   27,9   24,8   25,5   -16,1   -11,12,7
Indústria   515,5   496,9   489,6   -6,3   -3,6-1,5
     Ind. manufacturera   472,9   454,6   445,3   -6,9   -3,9-2,0
Construcció   146,5   128,7   125,3   -21,8   -12,1-2,7
Serveis   1.928,2   1.862,0   1.898,1   -3,0   -3,41,9
     Comerç, transport i hostaleria   734,0   697,9   699,1   -3,2   -4,90,2
     Act. immobiliàries, professionals i altres   665,4   645,8   672,7   -3,7   -2,94,2
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   528,8   518,3   526,2   -1,8   -2,01,5

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

Amunt
Espanya. 2014
        Milers        Variació (%)
           2012           2013           2014           2012           2013           2014
Totals   16.797,2   16.225,8   16.400,8   -4,8   -3,41,1
Agricultura   696,3   686,1   691,3   -3,3   -1,50,8
Indústria   2.234,3   2.132,7   2.106,3   -6,9   -4,5-1,2
     Ind. manufacturera   1.998,4   1.903,0   1.879,2   -7,4   -4,8-1,3
Construcció   1.093,2   953,9   924,4   -18,0   -12,7-3,1
Serveis   12.773,4   12.453,1   12.678,8   -3,2   -2,51,8
     Comerç, transport i hostaleria   5.022,9   4.856,2   4.923,6   -4,4   -3,31,4
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   4.064,4   3.951,5   4.064,7   -2,6   -2,82,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.686,1   3.645,4   3.690,5   -2,1   -1,11,2
       
Assalariats   14.462,8   13.883,4   14.068,2   -5,5   -4,01,3
Agricultura   390,4   381,2   403,7   -5,6   -2,35,9
Indústria   2.139,5   2.038,8   2.013,1   -7,1   -4,7-1,3
     Ind. manufacturera   1.905,1   1.810,6   1.787,6   -7,6   -5,0-1,3
Construcció   937,2   805,7   776,3   -19,8   -14,0-3,6
Serveis   10.995,8   10.657,6   10.875,2   -3,7   -3,12,0
     Comerç, transport i hostaleria   3.929,0   3.760,9   3.833,4   -5,4   -4,31,9
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.455,8   3.329,4   3.436,6   -3,3   -3,73,2
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.611,0   3.567,2   3.605,2   -2,2   -1,21,1

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: