Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2015
        Milers        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Totals   2.889,9   2.917,7   2.983,2   -3,6   1,02,2
Agricultura   57,7   57,3   57,8   -7,6   -0,70,9
Indústria   503,0   497,9   518,0   -5,1   -1,04,0
     Ind. manufacturera   460,3   454,9   471,7   -5,5   -1,23,7
Construcció   167,5   168,2   169,3   -11,5   0,40,6
Serveis   2.161,6   2.194,2   2.238,1   -2,5   1,52,0
     Comerç, transport i hostaleria   844,8   836,8   870,5   -3,4   -1,04,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres   739,6   771,5   772,9   -2,1   4,30,2
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   577,3   586,0   594,7   -1,6   1,51,5
       
Assalariats   2.470,1   2.485,2   2.578,9   -4,0   0,63,8
Agricultura   25,5   27,0   27,7   -16,7   5,92,4
Indústria   483,3   477,5   497,5   -5,2   -1,24,2
     Ind. manufacturera   441,9   436,3   452,7   -5,6   -1,33,8
Construcció   131,2   127,7   132,6   -12,4   -2,73,8
Serveis   1.830,0   1.853,0   1.921,2   -2,7   1,33,7
     Comerç, transport i hostaleria   667,5   657,1   705,6   -4,3   -1,67,4
     Act. immobiliàries, professionals i altres   624,4   649,5   659,8   -2,3   4,01,6
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   538,1   546,3   555,7   -1,3   1,51,7

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2015
        Milers        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Totals   16.225,8   16.393,5   16.911,3   -3,4   1,03,2
Agricultura   686,1   691,7   700,3   -1,5   0,81,2
Indústria   2.132,7   2.106,1   2.160,7   -4,5   -1,22,6
     Ind. manufacturera   1.903,0   1.879,2   1.932,2   -4,8   -1,32,8
Construcció   953,9   930,7   996,5   -12,7   -2,47,1
Serveis   12.453,1   12.665,0   13.053,8   -2,5   1,73,1
     Comerç, transport i hostaleria   4.856,2   4.903,0   5.085,2   -3,3   1,03,7
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.951,5   4.070,6   4.229,9   -2,8   3,03,9
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.645,4   3.691,4   3.738,7   -1,1   1,31,3
       
Assalariats   13.883,4   14.049,4   14.559,2   -4,0   1,23,6
Agricultura   381,2   404,0   420,5   -2,3   6,04,1
Indústria   2.038,8   2.012,8   2.065,7   -4,7   -1,32,6
     Ind. manufacturera   1.810,6   1.787,6   1.838,7   -5,0   -1,32,9
Construcció   805,7   782,5   839,7   -14,0   -2,97,3
Serveis   10.657,6   10.850,1   11.233,3   -3,1   1,83,5
     Comerç, transport i hostaleria   3.760,9   3.814,8   4.005,4   -4,3   1,45,0
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.329,4   3.429,2   3.581,1   -3,7   3,04,4
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.567,2   3.606,2   3.646,8   -1,2   1,11,1

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de març del 2018.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: