Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010)M RSS 

Catalunya. 2015
        Milers        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Totals   2.907,9   2.940,6   2.980,6   -3,9   1,11,4
Agricultura   53,3   52,9   :   -4,0   -0,8..
Indústria   514,5   505,3   :   -3,7   -1,8..
     Ind. manufacturera   471,2   460,3   :   -4,0   -2,3..
Construcció   164,3   160,2   :   -9,8   -2,5..
Serveis   2.175,9   2.222,3   :   -3,4   2,1..
     Comerç, transport i hostaleria   864,9   871,9   :   -4,6   0,8..
     Act. immobiliàries, professionals i altres   752,0   784,4   :   -3,0   4,3..
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   559,0   566,0   :   -2,2   1,3..
       
Assalariats   2.512,5   2.538,4   2.622,8   -4,0   1,03,3
Agricultura   24,8   25,5   :   -11,1   2,7..
Indústria   496,9   489,6   :   -3,6   -1,5..
     Ind. manufacturera   454,6   445,3   :   -3,9   -2,0..
Construcció   128,7   125,3   :   -12,1   -2,7..
Serveis   1.862,0   1.898,1   :   -3,4   1,9..
     Comerç, transport i hostaleria   697,9   699,1   :   -4,9   0,2..
     Act. immobiliàries, professionals i altres   645,8   672,7   :   -2,9   4,2..
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   518,3   526,2   :   -2,0   1,5..

Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB).

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2015
        Milers        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Totals   16.225,8   16.400,8   16.885,0   -3,4   1,13,0
Agricultura   686,1   691,3   :   -1,5   0,8..
Indústria   2.132,7   2.106,3   :   -4,5   -1,2..
     Ind. manufacturera   1.903,0   1.879,2   :   -4,8   -1,3..
Construcció   953,9   924,4   :   -12,7   -3,1..
Serveis   12.453,1   12.678,8   :   -2,5   1,8..
     Comerç, transport i hostaleria   4.856,2   4.923,6   :   -3,3   1,4..
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.951,5   4.064,7   :   -2,8   2,9..
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.645,4   3.690,5   :   -1,1   1,2..
       
Assalariats   13.883,4   14.068,2   14.537,8   -4,0   1,33,3
Agricultura   381,2   403,7   :   -2,3   5,9..
Indústria   2.038,8   2.013,1   :   -4,7   -1,3..
     Ind. manufacturera   1.810,6   1.787,6   :   -5,0   -1,3..
Construcció   805,7   776,3   :   -14,0   -3,6..
Serveis   10.657,6   10.875,2   :   -3,1   2,0..
     Comerç, transport i hostaleria   3.760,9   3.833,4   :   -4,3   1,9..
     Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   3.329,4   3.436,6   :   -3,7   3,2..
     Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   3.567,2   3.605,2   :   -1,2   1,1..

Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.

: No disponible.

(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de març del 2017.

Taula completada amb data 18 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Anual de España. INE.
 Sistema europeu de comptes 2010 (SEC-2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Rendes T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (Base 2010). Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Producte interior brut harmonitzat (PIBH). Base 2010. Per habitant en paritat de poder de compra (PPC) T
 Llocs de treball. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Llocs de treball equivalents a temps complet. Totals i assalariats (Base 2010) T
 Renda familiar disponible bruta. Preus corrents (Base 2010) T
 Productivitat total dels factors (PTF). Per components T

Sou aquí: