Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   40.519,3   40.678,9   41.629,1   2,1   0,42,3
Indústria   15.229,5   15.399,2   15.822,1   2,1   1,12,7
Sector terciari   14.078,7   14.003,1   14.240,2   1,1   -0,51,7
Sector domèstic   10.580,2   10.618,3   10.895,0   3,6   0,42,6
Altres   630,9   658,3   671,8   1,4   4,32,0
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 41.629,1 GWh l'any 2017, dada que suposa un increment anual del 2,3%. La facturació augmenta en la indústria (2,7%), en el sector domèstic (2,6%) i en el sector terciari (1,7%).

Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de gener del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: