Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. 2009
        Valor        Variació (%)
           2007           2008        2009 (*)           2007           2008        2009 (*)
Total   43.351,7   43.202,2   41.154,8   1,4   -0,3-4,7
Indústria   17.162,0   16.307,5   14.241,5   0,5   -5,0-12,7
Sector terciari   15.044,6   15.249,2   14.932,5   3,4   1,4-2,1
Sector domèstic   10.428,4   10.889,6   11.159,5   0,1   4,42,5
Altres   716,7   755,9   821,3   0,6   5,58,6
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Data de publicació:

Darrer període (2017): 23 de gener del 2018.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: