Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Habitatges en construcció   9.737   12.428   14.474   15,1   27,616,5
Habitatges acabats   5.723   4.636   2.987   -12,3   -19,0-35,6
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Habitatges en construcció   58.776   76.542   92.135   0,1   30,220,4
Habitatges acabats   46.822   45.152   40.119   -27,8   -3,6-11,1
Unitats: Nombre d'habitatges.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

El nombre de visats d'obra va augmentar un 16,5% anual a Catalunya l'any 2016. Pel que fa als habitatges acabats es registra un decrement del 35,6% si es compara amb l'any anterior. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 20,4% i el nombre d'habitatges acabats decreix un 11,1% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 2 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 16 de maig del 2017 (sense canvis).

Més informació a:

 Habitatges en construcció (visats d'obra). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per entitat prestatària T

Sou aquí: