Licitació oficial d'obres (data de publicació)M RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total licitació   1.452,4   1.066,0   954,5   93,6   -26,6-10,5
Edificació   455,6   364,0   334,1   106,3   -20,1-8,2
Obra civil   996,8   702,1   620,4   88,2   -29,6-11,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total licitació   9.203,7   7.719,2   7.431,4   33,1   -16,1-3,7
Edificació   2.121,2   2.236,0   2.382,2   24,6   5,46,5
Obra civil   7.082,5   5.483,2   5.049,2   35,8   -22,6-7,9
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri de Foment.


Comentari

La licitació oficial d'obres a Catalunya (per data de publicació) va disminuir un 10,5% anual l'any 2016. Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, l'edificació va baixar un 8,2% i l'obra civil ho va fer un 11,6%. A Espanya, la licitació oficial d'obres per data de publicació va registrar un decrement del 3,7% respecte a l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 28 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Licitació oficial d'obres (data de publicació). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per entitat prestatària T

Sou aquí: