Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total viatgers (milers)   2.750,0   3.003,8   3.306,8   5,2   9,210,1
Turisme domèstic   1.702,3   1.890,8   2.105,5   3,8   11,111,4
     de Catalunya   1.575,2   1.730,9   1.916,5   4,0   9,910,7
     de la resta d'Espanya   127,2   159,9   189,0   1,5   25,818,2
Turisme estranger   1.047,7   1.113,0   1.201,3   7,5   6,27,9
Total pernoctacions (milers)   15.235,7   15.766,2   17.030,3   4,3   3,58,0
Turisme domèstic   6.942,6   7.283,1   7.978,4   0,5   4,99,5
     de Catalunya   6.253,0   6.480,2   6.971,3   0,3   3,67,6
     de la resta d'Espanya   689,5   802,9   1.007,1   2,2   16,425,4
Turisme estranger   8.293,1   8.483,1   9.051,9   7,8   2,36,7
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   42,4   42,7   44,3   ..   ....

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació en càmpings de l'INE.


Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total viatgers (milers)   6.722,1   7.398,5   7.912,1   6,2   10,16,9
Turisme domèstic   4.476,5   4.883,0   5.251,6   5,2   9,17,5
Turisme estranger   2.245,6   2.515,5   2.660,5   8,1   12,05,8
Total pernoctacions (milers)   34.391,7   36.641,6   39.082,9   6,4   6,56,7
Turisme domèstic   17.716,7   18.846,9   20.222,4   4,8   6,47,3
Turisme estranger   16.675,0   17.794,7   18.860,6   8,3   6,76,0
Grau d'ocupació per parcel·les (%)   37,9   38,6   40,2   ..   ....

Font: INE. Enquesta d'ocupació en càmpings.


Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, el nombre de viatgers registrats en càmpings de Catalunya va ser de 3.306,8 milers, xifra que suposa un increment del 10,1% amb relació a un any enrere. Tenint en compte l'origen dels viatgers i respecte al 2016, tant el turisme domèstic com l'estranger van créixer un 11,4% i un 7,9%, respectivament. Pel que fa a les pernoctacions, se'n van registrar 17.030,3 milers, dada que suposa un increment anual del 8%. Quant a l'origen de les pernoctacions, el domèstic augmenta un 9,5% i l'estranger un 6,7% respecte a l'any anterior. El grau d'ocupació per parcel·les durant l'any 2017 va ser del 44,3%. Quant a Espanya, van augmentar el nombre de viatgers en càmpings un 6,9% i les pernoctacions un 6,7% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 6 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Càmpings. Viatgers. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Càmpings. Pernoctacions. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: