Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Despesa declarada total (milions d'euros)   14.177,0   15.113,7   15.705,1   14,7   6,63,9
Per persona-viatge (euros)   907   900   903   5,3   -0,80,3
Per persona-dia-viatge (euros)   122   120   124   2,5   -1,63,3

Font: Enquesta Egatur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).


Nota: Es considera la despesa dels turistes estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Despesa declarada total (milions d'euros)   59.270,3   63.035,1   67.309,4   9,9   6,46,8
Per persona-viatge (euros)   977   971   987   3,8   -0,61,6
Per persona-dia-viatge (euros)   109   109   113   3,8   0,03,7

Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Egatur.


Comentari

L'any 2015 els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 15.705,1 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 3,9% respecte a l'any anterior. La despesa per persona i viatge va ser de 903 euros (un 0,3% més que el 2014) i la despesa per persona-dia-viatge va ser de 124 euros, un 3,3% més que un any enrere. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 67.309,4 milions d'euros, un 6,8% més que l'any 2014. La despesa per persona i viatge va créixer un 1,6% i la despesa per persona-dia-viatge mostra un increment del 3,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 31 de març del 2016.

Sèries revisades amb data 29 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: