Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatgeM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Arribada de turistes estrangers   16.638,4   18.311,8   19.260,6   7,1   10,15,2
Motiu      
Oci/vacances   13.795,0   15.264,4   15.596,9   7,3   10,72,2
Raons professionals   1.670,4   1.670,8   2.049,0   15,9   0,022,6
Personal (familiar, salut i compres)   546,8   611,5   848,9   -12,8   11,838,8
Altres   626,2   765,0   765,9   2,2   22,20,1
Forma d'organitzar el viatge      
Directa   13.555,9   15.021,7   16.185,5   8,0   10,87,7
Agència i altres   3.082,5   3.290,1   3.075,2   3,7   6,7-6,5
Mitjà de transport      
Cotxe   4.448,1   4.779,2   4.997,6   12,1   7,44,6
Autocar   716,6   785,4   746,0   10,4   9,6-5,0
Avió   11.108,0   12.154,7   12.887,2   5,5   9,46,0
Tren   54,1   248,9   269,4   -25,8   359,78,3
Altres   311,6   343,7   360,4   -1,3   10,34,8
Tipus d'allotjament      
Allotjament hoteler   10.298,9   10.379,6   10.726,4   2,5   0,83,3
Allotjament no hoteler   6.339,5   7.932,2   8.534,2   15,7   25,17,6
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta Frontur de l'Institut d'Estudis Turístics (IET).


Nota: Es consideren els turistes estrangers que tenen com a destinació principal i secundària del seu viatge Catalunya.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Arribada de turistes estrangers   60.675,5   64.938,9   68.215,2   5,2   7,05,0
Motiu      
Oci/vacances   52.581,3   56.191,2   58.066,7   6,3   6,93,3
Raons professionals   4.071,3   4.313,4   4.885,1   3,8   5,913,3
Personal (familiar, salut i compres)   2.312,3   2.538,7   3.069,3   -4,9   9,820,9
Altres   1.710,6   1.895,6   2.194,2   -9,5   10,815,7
Forma d'organitzar el viatge      
Directa   42.450,9   45.582,0   48.568,4   6,7   7,46,6
Agència i altres   18.224,6   19.357,0   19.646,8   1,8   6,21,5
Mitjà de transport      
Cotxe   9.171,0   10.155,2   10.657,8   8,3   10,74,9
Autocar   1.718,1   1.797,9   1.816,1   -0,1   4,61,0
Avió   48.762,9   51.822,7   54.425,3   5,6   6,35,0
Tren   115,8   304,2   342,1   -9,4   162,712,5
Altres   907,6   859,0   973,9   -25,8   -5,413,4
Tipus d'allotjament      
Allotjament hoteler   39.077,8   41.042,9   43.069,6   4,3   5,04,9
Allotjament no hoteler   21.597,7   23.896,0   25.145,7   6,8   10,65,2
Unitats: Milers.

Font: Institut d'Estudis Turístics (IET). Enquesta Frontur.

A partir del mes de gener del 2014 l'IET incorpora els creuers i els trens d'alta velocitat en el càlcul de les dades.


Comentari

L'any 2015 els turistes estrangers van dur a terme 19.260,6 milers de viatges a Catalunya, un 5,2% més que el 2014. Quant al motiu d'aquests viatges, van augmentar respecte a un any enrere el personal (38,8%), les raons professionals (22,6%), l'oci/vacances (2,2%) i altres (0,1%). Pel que fa a la forma d'organitzar el viatge, augmenta la realitzada de forma directa (7,7%), mentre que la realitzada mitjançant agència i altres baixa un 6,5%. Quant a l'avió, com a mitjà de transport més utilitzat, puja un 6%. La resta de mitjans, excepte l'autocar, també presenten variacions positives. Pel que fa al tipus d'allotjament, augmenten tant l'allotjament no hoteler (7,6%) com l'hoteler (3,3%).

Data de publicació:

Darrer període (2015): 31 de març del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: