Turistes estrangers. Per país de residència habitualM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   :   :   18.139,2   :   :4,4
Alemanya   :   :   1.538,6   :   :10,7
Bèlgica   :   :   435,2   :   :-17,0
França   :   :   4.574,4   :   :-3,4
Irlanda   :   :   353,9   :   :54,2
Itàlia   :   :   1.189,1   :   :-1,9
Països Baixos   :   :   737,5   :   :-7,8
Països nòrdics   :   :   744,5   :   :10,4
Portugal   :   :   215,7   :   :53,2
Regne Unit   :   :   2.061,0   :   :7,8
Rússia   :   :   561,5   :   :3,9
Suïssa   :   :   323,3   :   :-23,8
Resta d'Europa   :   :   1.835,2   :   :8,3
EUA   :   :   864,1   :   :18,4
Amèrica (sense EUA)   :   :   836,8   :   :18,4
Resta del món   :   :   1.868,6   :   :12,2
Unitats: Milers.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   :   :   75.315,0   :   :10,5
Alemanya   :   :   11.208,7   :   :6,9
Bèlgica   :   :   2.301,6   :   :2,7
França   :   :   11.258,5   :   :6,8
Irlanda   :   :   1.808,5   :   :23,2
Itàlia   :   :   3.969,3   :   :5,3
Països Baixos   :   :   3.355,0   :   :9,2
Països nòrdics   :   :   5.129,0   :   :11,0
Portugal   :   :   1.996,2   :   :15,9
Regne Unit   :   :   17.675,4   :   :12,3
Rússia   :   :   1.004,6   :   :1,8
Suïssa   :   :   1.703,5   :   :7,5
Resta d'Europa   :   :   5.027,0   :   :17,4
EUA   :   :   2.001,8   :   :7,9
Amèrica (sense EUA)   :   :   2.572,1   :   :24,2
Resta del món   :   :   4.303,9   :   :15,5
Unitats: Milers.

Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.


Comentari

Els turistes estrangers, segons dades definitives, han fet 18.139,2 milers de viatges a Catalunya al 2016, un 4,4% més respecte a l'any 2015. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement del 3,4%, mentre que el Regne Unit creix un 7,8%. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra l'any 2016 una variació interanual positiva del 10,5%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 31 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Per procedència. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència. Indicadors anuals. Idescat.
 Demanda turística. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: