Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   5.378,2   5.137,2   3.093,0   76,2   -4,5-39,8
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   8,3   35,6   0,1   5,2   326,8-99,6
Indústries extractives   1,6   0,2   0,0   -99,2   -89,2-94,9
Indústries manufactureres   1.312,4   755,4   1.102,2   462,5   -42,445,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   496,2   787,3   10,2   ..   58,7-98,7
Aigua, sanejament i gestió de residus   2,6   3,0   14,8   -99,4   18,9388,4
Construcció   717,6   1.582,4   151,2   11,6   120,5-90,4
Comerç a l'engròs i al detall   946,9   573,4   442,2   58,0   -39,4-22,9
Transport i emmagatzematge   239,7   31,3   73,1   252,1   -86,9133,6
Hostaleria   192,2   141,1   194,1   125,9   -26,637,6
Informació i comunicacions   216,0   260,6   133,0   21,9   20,6-49,0
Activitats financeres i d'assegurances   561,8   216,7   34,6   ..   -61,4-84,0
Activitats immobiliàries   395,8   363,7   519,1   157,5   -8,142,7
Activitats professionals, científiques i tècniques   61,0   135,5   96,2   -36,7   122,3-29,0
Activitats administratives i serveis auxiliars   18,8   25,3   20,0   21,7   34,0-20,8
Educació   5,6   9,6   8,7   240,3   73,3-9,8
Activitats sanitàries i de serveis socials   114,1   97,8   33,3   125,4   -14,2-66,0
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   86,9   98,4   96,5   ..   13,2-1,9
Altres serveis   0,5   19,8   163,5   -99,8   ..727,8
Per àrees econòmiques      
OCDE   4.298,2   4.790,3   2.588,5   47,7   11,4-46,0
Unió Europea (UE-28)   3.694,4   3.437,4   2.289,0   67,6   -7,0-33,4
Amèrica del Nord   167,4   157,3   39,6   155,3   -6,1-74,8
Amèrica Llatina   375,9   1.115,4   210,4   -28,3   196,7-81,1
Resta d'Amèrica   19,3   4,5   17,7   -7,0   -76,9295,0
Àsia i Oceania   782,4   240,1   68,2   419,0   -69,3-71,6
Àfrica   12,2   5,5   156,4   ..   -54,7..
Paradisos fiscals   9,9   13,8   22,7   -37,2   39,164,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   24.785,0   25.601,3   23.757,6   21,6   3,3-7,2
Per branques d'activitat (CCAE-2009)      
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca   540,2   377,1   313,2   27,7   -30,2-17,0
Indústries extractives   25,6   74,1   29,5   -97,7   189,2-60,1
Indústries manufactureres   3.315,3   4.761,5   4.064,3   43,4   43,6-14,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   2.902,7   4.394,2   2.440,9   186,3   51,4-44,5
Aigua, sanejament i gestió de residus   13,3   3,6   617,0   -97,1   -72,7..
Construcció   4.832,6   2.599,3   2.188,8   171,5   -46,2-15,8
Comerç a l'engròs i al detall   2.595,7   1.722,8   1.924,9   -31,0   -33,611,7
Transport i emmagatzematge   920,3   1.782,6   1.137,9   21,0   93,7-36,2
Hostaleria   531,4   654,3   296,3   -55,4   23,1-54,7
Informació i comunicacions   529,5   765,5   1.968,6   -33,7   44,6157,2
Activitats financeres i d'assegurances   2.124,2   3.115,8   2.557,8   -18,6   46,7-17,9
Activitats immobiliàries   4.202,4   3.413,9   3.130,5   41,0   -18,8-8,3
Activitats professionals, científiques i tècniques   561,3   1.052,4   1.442,5   86,7   87,537,1
Activitats administratives i serveis auxiliars   156,4   237,1   516,5   -37,8   51,7117,8
Educació   882,3   16,9   39,3   636,4   -98,1132,3
Activitats sanitàries i de serveis socials   319,2   405,2   715,8   260,0   27,076,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment   291,9   203,2   209,6   64,9   -30,43,2
Altres serveis   40,6   21,9   164,4   -83,9   -46,2651,8
Per àrees econòmiques      
OCDE   22.139,1   23.018,2   21.787,0   28,6   4,0-5,3
Unió Europea (UE-28)   19.978,1   19.671,6   20.463,7   39,6   -1,54,0
Amèrica del Nord   497,1   550,4   557,7   -49,5   10,71,3
Amèrica Llatina   1.830,8   2.474,1   998,3   -41,6   35,1-59,6
Resta d'Amèrica   174,1   103,7   45,5   78,2   -40,4-56,1
Àsia i Oceania   1.651,7   1.985,6   597,7   30,0   20,2-69,9
Àfrica   19,1   56,6   306,6   -49,8   196,8442,1
Paradisos fiscals   180,2   135,1   63,5   7,0   -25,0-53,0
Unitats: Milions d'euros.

Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.


Comentari

La inversió bruta estrangera a Catalunya en el conjunt de l'any 2017 va ascendir a 3.093 milions d'euros, quantitat que suposa un decrement del 39,8% respecte a l'any anterior. Per seccions de la CCAE-2009, cal destacar el creixement del 45,9% de les inversions en indústries manufactureres, com a sector majoritari en termes absoluts. Quant a la distribució de la inversió per àrees geogràfiques, l'OCDE i la Unió Europea són l'origen de la major part de les inversions. A Espanya, la inversió estrangera va disminuir un 7,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 21 de març del 2018.

Més informació a:

 Inversió bruta estrangera. Per àrees econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió bruta estrangera. Per branques econòmiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Inversió estrangera a Espanya. Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: