Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   3.030,9   3.077,7   3.183,9   2,1   1,53,4
Agricultura   45,1   47,8   50,8   -14,0   6,06,2
Indústria   558,4   582,1   583,6   2,0   4,30,3
Construcció   181,2   182,6   184,2   -1,5   0,70,9
Serveis   2.246,2   2.265,2   2.365,2   2,8   0,84,4
Homes   1.594,3   1.643,3   1.692,0   1,5   3,13,0
Agricultura   39,1   40,8   40,6   -10,0   4,3-0,6
Indústria   394,9   414,9   417,1   -0,8   5,00,5
Construcció   166,1   168,4   166,7   -1,4   1,4-1,0
Serveis   994,2   1.019,1   1.067,5   3,6   2,54,7
Dones   1.436,6   1.434,5   1.491,9   2,7   -0,14,0
Agricultura   6,0   7,0   10,2   -33,4   16,846,0
Indústria   163,4   167,2   166,4   9,7   2,3-0,5
Construcció   15,2   14,2   17,5   -2,1   -6,723,6
Serveis   1.252,0   1.246,1   1.297,7   2,1   -0,54,1
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   17.344,2   17.866,1   18.341,6   1,2   3,02,7
Agricultura   735,9   736,8   774,5   -0,1   0,15,1
Indústria   2.380,0   2.482,3   2.522,2   1,0   4,31,6
Construcció   993,5   1.073,7   1.073,9   -3,5   8,10,0
Serveis   13.234,9   13.573,3   13.971,0   1,7   2,62,9
Homes   9.442,7   9.760,4   10.000,8   1,4   3,42,5
Agricultura   558,4   565,8   595,9   -0,5   1,35,3
Indústria   1.795,2   1.860,0   1.902,1   1,0   3,62,3
Construcció   910,2   991,7   989,2   -3,4   8,9-0,2
Serveis   6.178,9   6.342,9   6.513,7   2,4   2,72,7
Dones   7.901,5   8.105,7   8.340,8   1,0   2,62,9
Agricultura   177,4   171,0   178,7   1,1   -3,64,5
Indústria   584,8   622,4   620,2   1,2   6,4-0,4
Construcció   83,4   82,0   84,7   -4,3   -1,63,2
Serveis   7.056,0   7.230,4   7.457,3   1,0   2,53,1
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016 la població ocupada a Catalunya va créixer un 3,4% respecte a l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'ocupats (2.365,2 milers), va registrar un augment del 4,4% en el seu conjunt, amb increments del 4,7% en el cas dels homes i del 4,1% en el de les dones. També va augmentar la població ocupada en l'agricultura (6,2%), en la indústria (0,3%) i en la construcció (0,9%). A Espanya, la població ocupada l'any 2016 va augmentar un 2,7% respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Població ocupada. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: