Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexeM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   3.077,7   3.183,9   3.275,3   1,5   3,42,9
Agricultura   47,8   50,8   54,5   6,0   6,27,3
Indústria   582,1   583,6   590,5   4,3   0,31,2
Construcció   182,6   184,2   208,5   0,7   0,913,1
Serveis   2.265,2   2.365,2   2.421,8   0,8   4,42,4
Homes   1.643,3   1.692,0   1.737,0   3,1   3,02,7
Agricultura   40,8   40,6   45,1   4,3   -0,611,2
Indústria   414,9   417,1   419,6   5,0   0,50,6
Construcció   168,4   166,7   185,6   1,4   -1,011,3
Serveis   1.019,1   1.067,5   1.086,7   2,5   4,71,8
Dones   1.434,5   1.491,9   1.538,3   -0,1   4,03,1
Agricultura   7,0   10,2   9,4   16,8   46,0-8,0
Indústria   167,2   166,4   170,9   2,3   -0,52,7
Construcció   14,2   17,5   22,8   -6,7   23,630,2
Serveis   1.246,1   1.297,7   1.335,1   -0,5   4,12,9
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   17.866,1   18.341,6   18.824,8   3,0   2,72,6
Agricultura   736,8   774,5   819,5   0,1   5,15,8
Indústria   2.482,3   2.522,2   2.647,4   4,3   1,65,0
Construcció   1.073,7   1.073,9   1.128,3   8,1   0,05,1
Serveis   13.573,3   13.971,0   14.229,6   2,6   2,91,9
Homes   9.760,4   10.000,8   10.266,3   3,4   2,52,7
Agricultura   565,8   595,9   624,7   1,3   5,34,8
Indústria   1.860,0   1.902,1   1.986,8   3,6   2,34,5
Construcció   991,7   989,2   1.029,2   8,9   -0,24,0
Serveis   6.342,9   6.513,7   6.625,6   2,7   2,71,7
Dones   8.105,7   8.340,8   8.558,5   2,6   2,92,6
Agricultura   171,0   178,7   194,9   -3,6   4,59,1
Indústria   622,4   620,2   660,6   6,4   -0,46,5
Construcció   82,0   84,7   99,1   -1,6   3,217,1
Serveis   7.230,4   7.457,3   7.604,0   2,5   3,12,0
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017 la població ocupada a Catalunya va créixer un 2,9% respecte a l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'ocupats (2.421,8 milers), va registrar un augment del 2,4% en el seu conjunt, amb increments de l'1,8% en el cas dels homes i del 2,9% en el de les dones. També va augmentar la població ocupada en l'agricultura (7,3%), en la indústria (1,2%) i en la construcció (13,1%). A Espanya, la població ocupada l'any 2017 va augmentar un 2,6% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Població ocupada. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: