Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edatM RSS 

Catalunya. 2017
        Taxa d'atur (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   18,6   15,7   13,4   703,1   593,6   507,2   -9,1   -15,6-14,6
De 16 a 64 anys   18,7   15,8   13,5   701,5   592,2   505,6   -9,2   -15,6-14,6
De 16 a 24 anys   42,3   34,3   30,4   115,2   90,5   84,6   -14,0   -21,5-6,5
De 25 a 54 anys   16,5   14,2   11,8   484,0   415,6   341,5   -11,7   -14,1-17,8
De 55 anys i més   18,2   14,8   13,5   103,9   87,6   81,1   14,1   -15,7-7,4
Homes   17,8   14,6   12,5   356,9   289,6   248,5   -13,9   -18,9-14,2
De 16 a 64 anys   17,9   14,7   12,6   356,1   288,7   247,7   -14,0   -18,9-14,2
De 16 a 24 anys   44,6   35,5   32,5   62,9   49,0   48,2   -13,7   -22,1-1,5
De 25 a 54 anys   15,4   12,9   10,8   238,1   196,9   162,3   -17,0   -17,3-17,6
De 55 anys i més   17,9   13,7   11,6   55,9   43,7   38,0   1,7   -21,8-12,9
Dones   19,4   16,9   14,4   346,2   304,1   258,7   -3,5   -12,2-14,9
De 16 a 64 anys   19,5   17,0   14,4   345,4   303,5   257,8   -3,6   -12,1-15,1
De 16 a 24 anys   39,8   32,9   27,9   52,3   41,5   36,4   -14,3   -20,7-12,3
De 25 a 54 anys   17,7   15,7   12,9   245,9   218,7   179,2   -6,0   -11,1-18,0
De 55 anys i més   18,7   16,1   15,8   48,0   43,9   43,1   33,1   -8,5-1,8
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Taxa d'atur (%)        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total   22,1   19,6   17,2   5.056,0   4.481,2   3.916,9   -9,9   -11,4-12,6
De 16 a 64 anys   22,2   19,7   17,3   5.049,8   4.473,8   3.909,5   -9,9   -11,4-12,6
De 16 a 24 anys   48,3   44,4   38,6   750,9   656,1   578,2   -11,7   -12,6-11,9
De 25 a 54 anys   20,6   18,2   15,9   3.706,1   3.245,0   2.799,0   -10,8   -12,4-13,7
De 55 anys i més   17,9   16,4   14,8   599,1   580,2   539,7   -1,0   -3,2-7,0
Homes   20,8   18,1   15,7   2.559,3   2.213,0   1.905,8   -12,2   -13,5-13,9
De 16 a 64 anys   20,9   18,2   15,8   2.555,7   2.210,0   1.901,6   -12,3   -13,5-14,0
De 16 a 24 anys   48,7   44,0   39,6   404,2   350,2   319,4   -11,5   -13,3-8,8
De 25 a 54 anys   18,9   16,3   13,9   1.819,9   1.545,8   1.295,5   -13,7   -15,1-16,2
De 55 anys i més   17,8   16,2   14,3   335,2   317,0   291,0   -4,3   -5,4-8,2
Dones   23,5   21,4   19,0   2.496,7   2.268,2   2.011,1   -7,3   -9,2-11,3
De 16 a 64 anys   23,7   21,5   19,1   2.494,0   2.264,0   2.008,0   -7,3   -9,2-11,3
De 16 a 24 anys   48,0   44,9   37,4   346,7   305,9   258,8   -12,1   -11,8-15,4
De 25 a 54 anys   22,4   20,3   18,2   1.886,1   1.699,2   1.503,6   -7,8   -9,9-11,5
De 55 anys i més   18,0   16,7   15,4   263,9   263,1   248,8   3,5   -0,3-5,5
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017 la taxa d'atur estimat a Catalunya es va situar en el 13,4% de la població activa. La població desocupada va registrar un decrement anual del 14,6%. Per sexe, la taxa d'atur masculí va ser del 12,5% i la de l'atur femení del 14,4%. El grup d'edat de 16 a 24 anys segueix anotant les taxes més altes d'atur, tant en el cas dels homes (32,5%) com en el cas de les dones (27,9%). A Espanya, la taxa d'atur es va situar en el 17,2% i la població desocupada va disminuir un 12,6% respecte a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: