Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexeM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   2.511,1   2.547,0   2.653,5   1,6   1,44,2
Agricultura   19,4   22,1   22,8   -15,7   13,93,1
Indústria   508,2   532,9   538,4   0,8   4,91,0
Construcció   121,3   125,3   124,7   2,4   3,3-0,5
Serveis   1.862,1   1.866,7   1.967,6   2,0   0,25,4
Homes   1.252,7   1.290,2   1.342,1   0,7   3,04,0
Agricultura   16,9   19,9   18,5   -7,8   17,6-7,3
Indústria   354,7   374,6   380,4   -2,9   5,61,5
Construcció   109,9   113,9   111,2   3,1   3,7-2,4
Serveis   771,2   781,8   832,0   2,3   1,46,4
Dones   1.258,4   1.256,8   1.311,5   2,6   -0,14,3
Agricultura   2,5   2,2   4,3   -47,0   -11,498,2
Indústria   153,6   158,4   158,0   10,6   3,1-0,2
Construcció   11,5   11,4   13,5   -3,7   -0,418,8
Serveis   1.090,9   1.084,9   1.135,6   1,8   -0,64,7
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   14.285,8   14.773,5   15.228,2   1,5   3,43,1
Agricultura   428,8   447,5   479,7   5,0   4,47,2
Indústria   2.125,2   2.228,5   2.267,4   1,1   4,91,7
Construcció   679,5   734,5   752,0   -2,8   8,12,4
Serveis   11.052,4   11.363,1   11.729,2   1,8   2,83,2
Homes   7.411,0   7.708,3   7.951,3   1,9   4,03,2
Agricultura   327,8   351,0   378,7   3,4   7,17,9
Indústria   1.594,2   1.663,8   1.703,2   1,1   4,42,4
Construcció   614,4   670,8   683,7   -2,1   9,21,9
Serveis   4.874,6   5.022,8   5.185,8   2,6   3,03,2
Dones   6.874,8   7.065,2   7.276,9   1,2   2,83,0
Agricultura   101,0   96,5   101,0   10,5   -4,44,6
Indústria   530,9   564,7   564,2   1,2   6,4-0,1
Construcció   65,1   63,7   68,3   -8,5   -2,27,3
Serveis   6.177,8   6.340,3   6.543,4   1,1   2,63,2
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població assalariada a Catalunya va augmentar un 4,2% anual l'any 2016. Per sectors econòmics, cal destacar el creixement del 5,4% dels serveis, atès que apleguen el major nombre d'assalariats (1.967,6 milers). També van mostrar increments respecte a un any enrere l'agricultura (3,1%) i la indústria (1%). La construcció, en canvi, va registrar un decrement del 0,5%. A Espanya, la població assalariada va créixer un 3,1% respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: