Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.173,8   2.170,2   2.175,0   -0,6   -0,20,2
     amb tots els actius ocupats   1.548,0   1.594,7   1.668,2   4,5   3,04,6
     amb tots els actius desocupats   237,6   222,4   186,8   -12,9   -6,4-16,0
Nombre d'habitatges sense actius   775,6   779,5   792,4   2,3   0,51,7
Total   2.949,4   2.949,6   2.967,4   0,1   0,00,6
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.380,8   13.394,2   13.400,1   0,1   0,10,0
     amb tots els actius ocupats   8.937,6   9.345,4   9.719,8   3,3   4,64,0
     amb tots els actius desocupats   1.842,2   1.645,2   1.482,7   -4,9   -10,7-9,9
Nombre d'habitatges sense actius   4.948,1   4.981,8   5.044,1   2,1   0,71,3
Total   18.328,9   18.376,0   18.444,2   0,6   0,30,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2016 el nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu va créixer un 0,2% respecte a l'any anterior. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 186,8 milers, xifra que suposa un decrement anual del 16%. En sentit contrari, el nombre d'habitatges amb tots els actius ocupats va augmentar un 4,6%. El nombre d'habitatges sense actius va créixer un 1,7%. A Espanya, el nombre d'habitatges amb almenys un actiu es va mantenir estable respecte al 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: