Habitatges familiars. Relació amb l'activitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   2.170,2   2.175,0   2.180,9   -0,2   0,20,3
     amb tots els actius ocupats   1.594,7   1.668,2   1.739,9   3,0   4,64,3
     amb tots els actius desocupats   222,4   186,8   156,7   -6,4   -16,0-16,1
Nombre d'habitatges sense actius   779,5   792,4   812,5   0,5   1,72,5
Total   2.949,6   2.967,4   2.993,3   0,0   0,60,9
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Nombre d'habitatges amb almenys un actiu   13.394,2   13.400,1   13.364,9   0,1   0,0-0,3
     amb tots els actius ocupats   9.345,4   9.719,8   10.095,9   4,6   4,03,9
     amb tots els actius desocupats   1.645,2   1.482,7   1.269,2   -10,7   -9,9-14,4
Nombre d'habitatges sense actius   4.981,8   5.044,1   5.147,7   0,7   1,32,1
Total   18.376,0   18.444,2   18.512,6   0,3   0,40,4
Unitats: Milers d'habitatges familiars.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

L'any 2017 el nombre d'habitatges familiars a Catalunya amb almenys un actiu va créixer un 0,3% respecte a l'any anterior. Dins d'aquest grup el nombre d'habitatges amb tots els actius desocupats és de 156,7 milers, xifra que suposa un decrement anual del 16,1%. En sentit contrari, el nombre d'habitatges amb tots els actius ocupats va augmentar un 4,3%. El nombre d'habitatges sense actius va augmentar un 2,5%. A Espanya, el nombre d'habitatges amb almenys un actiu va disminuir un 0,3%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Enquesta de població activa. Base de dades. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: