Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Règim general i mineria del carbó. Total   2.392,3   2.497,0   2.611,5   4,0   4,44,6
     Agricultura   8,3   8,6   9,0   4,7   3,85,0
     Indústria   400,7   411,8   424,5   2,0   2,83,1
     Construcció   105,4   113,3   123,4   7,7   7,48,9
     Serveis   1.875,9   1.961,6   2.053,1   4,2   4,64,7
     No classificats   2,0   1,7   1,4   ..   ....
Autònoms. Total   537,5   543,8   547,7   1,9   1,20,7
     Agricultura   24,4   24,2   23,8   -0,9   -0,8-1,6
     Indústria   46,1   46,9   47,4   2,7   1,81,0
     Construcció   65,9   65,8   66,4   2,0   0,00,8
     Serveis   401,2   406,9   410,2   2,0   1,40,8
     No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Afiliació total (1)   3.027,3   3.139,2   3.257,0   3,5   3,73,8
     Agricultura   57,2   58,2   59,4   0,7   1,81,9
     Indústria   446,8   458,8   471,9   2,1   2,72,9
     Construcció   171,3   179,2   189,8   5,4   4,66,0
     Serveis   2.350,0   2.441,3   2.534,5   3,7   3,93,8
     No classificats   2,0   1,7   1,4   -20,1   -16,6-16,5
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Règim general i mineria del carbó. Total   12.619,3   13.078,8   13.662,0   3,8   3,64,5
     Agricultura   56,8   58,6   62,3   6,0   3,26,2
     Indústria   1.828,4   1.882,5   1.947,1   2,4   3,03,4
     Construcció   661,2   686,8   747,1   6,3   3,98,8
     Serveis   10.060,8   10.440,6   10.896,6   3,9   3,84,4
     No classificats   12,1   10,3   9,0   ..   ....
Autònoms. Total   3.156,3   3.185,8   3.208,5   1,9   0,90,7
     Agricultura   266,7   266,2   266,1   0,1   -0,2-0,1
     Indústria   233,2   235,7   237,1   1,3   1,10,6
     Construcció   360,4   362,6   367,5   2,1   0,61,3
     Serveis   2.296,1   2.321,2   2.337,7   2,2   1,10,7
     No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Afiliació total (1)   17.017,3   17.518,4   18.126,9   3,2   2,93,5
     Agricultura   1.111,2   1.122,1   1.132,2   0,5   1,00,9
     Indústria   2.062,5   2.119,3   2.185,2   2,3   2,83,1
     Construcció   1.021,9   1.049,8   1.115,2   4,8   2,76,2
     Serveis   12.809,6   13.216,9   13.685,4   3,5   3,23,5
     No classificats   12,1   10,3   9,0   -18,3   -14,9-12,6
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

Durant l'any 2017 la mitjana anual d'afiliats al règim general i de mineria del carbó, a Catalunya, va ser de 2.611,5 milers d'afiliacions, xifra que suposa una variació interanual positiva del 4,6%. El sector serveis, que aplega la majoria de les afiliacions, augmenta un 4,7%. El nombre d'afiliacions d'autònoms va créixer un 0,7% interanual. Pel que fa a la afiliació total a Catalunya, va pujar un 3,8% respecte a un any enrere. L'afiliació total en els sector serveis (el més nombrós) va créixer un 3,8%. A Espanya, l'any 2017 el nombre d'afiliats al règim general i de mineria del carbó va augmentar un 4,5% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: