Índex de preus de consum (IPC)M RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general   99,9   100,0   102,2   -0,2   0,12,2
Aliments i begudes no alcohòliques   98,4   100,0   101,7   1,8   1,71,7
Begudes alcohòliques i tabac   99,6   100,0   101,6   1,1   0,41,6
Vestit i calçat   99,3   100,0   100,6   0,4   0,70,6
Habitatge   103,7   100,0   103,2   -1,5   -3,63,2
Parament de casa   99,0   100,0   100,3   0,2   1,00,3
Medicina   99,8   100,0   101,2   0,1   0,21,2
Transports   102,0   100,0   104,7   -4,5   -2,04,7
Comunicacions   97,5   100,0   101,2   -1,8   2,51,2
Esbarjo i cultura   100,6   100,0   101,6   0,1   -0,61,6
Ensenyament   98,9   100,0   100,9   1,3   1,10,9
Hotels, cafès i restaurants   98,7   100,0   102,2   1,0   1,32,2
Altres béns i serveis   98,0   100,0   101,5   2,0   2,01,5
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general   100,2   100,0   102,0   -0,5   -0,22,0
Aliments i begudes no alcohòliques   98,6   100,0   101,2   1,2   1,41,2
Begudes alcohòliques i tabac   99,5   100,0   101,7   1,4   0,51,7
Vestit i calçat   99,4   100,0   100,5   0,3   0,60,5
Habitatge   104,4   100,0   103,9   -2,1   -4,23,9
Parament de casa   99,8   100,0   99,6   -0,2   0,2-0,4
Medicina   100,2   100,0   100,7   0,1   -0,20,7
Transports   102,1   100,0   104,2   -4,5   -2,14,2
Comunicacions   97,5   100,0   101,3   -1,8   2,61,3
Esbarjo i cultura   101,0   100,0   101,1   -0,4   -1,01,1
Ensenyament   99,4   100,0   100,9   1,1   0,60,9
Hotels, cafès i restaurants   98,9   100,0   101,9   0,8   1,11,9
Altres béns i serveis   98,4   100,0   100,9   1,6   1,60,9
Unitats: Base 2016=100.

Font: INE.


Comentari

Amb la base 2016=100, la mitjana anual de l'IPC l'any 2017 va variar un 2,2% a Catalunya i un 2% a Espanya. Per grups de productes, a Catalunya s'observa que els més inflacionistes van ser transports (4,7%) i l'habitatge (3,2%). En sentit contrari, no hi ha cap grup de productes que hagi baixat. A Espanya, els increments anuals més intensos es van registrar també en transports (4,2%) i l'habitatge (3,9%). Per altra banda només mostra reducció de preus el parament de casa (-0,4%).

Data de publicació:

Darrer període (2017): 12 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus de consum (IPC). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: