Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPRI)   100,0   96,4   100,5   -2,7   -3,64,3
Energia   100,0   86,1   97,3   -10,8   -13,913,1
Productes industrials   100,0   99,4   101,4   -0,3   -0,62,0
     béns de consum   100,0   100,2   101,9   -0,1   0,21,7
          consum durador   100,0   101,1   102,0   0,9   1,10,9
          consum no durador   100,0   100,1   101,9   -0,1   0,11,7
     béns d'equipament   100,0   100,2   100,7   0,2   0,20,6
          estr.metàl·liques i material transport   100,0   100,1   100,9   0,6   0,10,8
          maquinària i altres   100,0   100,2   100,5   -0,2   0,20,3
     béns intermedis   100,0   98,2   101,3   -0,9   -1,83,1
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   100,0   97,0   100,1   -1,0   -3,03,1
          altres béns intermedis   100,0   98,9   101,9   -0,9   -1,13,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 19, 35 i 36 (CCAE-09).

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general (IPRI)   100,0   96,9   101,1   -2,1   -3,14,4
Energia   100,0   89,2   98,4   -8,8   -10,810,4
Productes industrials (1)   100,0   99,6   101,9   0,3   -0,42,3
     béns de consum   100,0   100,2   102,1   1,1   0,21,9
          consum durador   100,0   101,2   101,3   0,2   1,20,1
          consum no durador   100,0   100,2   102,2   1,2   0,22,0
     béns d'equipament   100,0   100,6   101,5   0,8   0,60,9
     béns intermedis   100,0   98,5   101,9   -0,7   -1,53,4
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Nota: Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPRI (Productes industrials) no inclou les divisions 05, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

Nota: Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya va augmentar l'any 2017 un 4,3% interanual, segons dades provisionals i amb base 2015=100. Per grans sectors industrials, l'energia puja un 13,1% respecte a un any enrere i els productes industrials un 2%. Per tipus de béns, augmenten tant, els béns de consum (1,7%) com els béns d'equipament (0,6%) i els béns intermedis (3,1%). A Espanya l'IPRI va pujar un 4,4%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 24 de gener del 2018.

Sèries revisades amb data 26 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Índexs de preus industrials. Base 2015. Dades provisionals. INE. Mensual.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum (IPC) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T

Sou aquí: