Salaris pactats en acords col·lectiusM RSS 

Catalunya. 2012
        Valor        Variació (%)
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Acords col·lectius   1.080   974   492   -12,8   -9,8-49,5
Agricultura   9   6   3   -18,2   -33,3-50,0
Indústria   419   356   228   -8,1   -15,0-36,0
Construcció   13   10   4   -7,1   -23,1-60,0
Serveis   700   602   257   -7,7   -14,0-57,3
Treballadors afectats   2.066.122   1.776.332   818.401   -8,8   -14,0-53,9
Agricultura   10.539   8.851   663   -26,4   -16,0-92,5
Indústria   564.362   481.196   368.264   -12,4   -14,7-23,5
Construcció   275.685   270.763   15.644   4,1   -1,8-94,2
Serveis   1.215.536   1.015.522   433.830   -9,4   -16,5-57,3
Increment salarial pactat (%)   1,37   2,40   1,88   ..   ....
Agricultura   1,22   1,18   1,12   ..   ....
Indústria   1,42   3,36   2,17   ..   ....
Construcció   1,80   2,37   2,01   ..   ....
Serveis   1,26   1,97   1,62   ..   ....

Font: Departament d'Empresa i Ocupació.

Amunt
Espanya. 2012
        Valor        Variació (%)
           2010           2011           2012           2010           2011           2012
Acords col·lectius   4.131   4.585   3.702   -27,4   11,0-19,3
Agricultura   66   65   51   -25,8   -1,5-21,5
Indústria   1.423   1.649   1.468   -27,7   15,9-11,0
Construcció   104   122   95   -15,4   17,3-22,1
Serveis   2.538   2.749   2.088   -27,7   8,3-24,0
Treballadors afectats   10.794.334   10.662.783   8.866.654   -6,6   -1,2-16,8
Agricultura   717.356   635.432   643.511   -2,6   -11,41,3
Indústria   2.695.936   2.501.969   1.943.635   -4,7   -7,2-22,3
Construcció   1.377.162   1.383.571   698.280   2,2   0,5-49,5
Serveis   6.003.880   6.141.811   5.581.228   -9,7   2,3-9,1
Increment salarial pactat (%)   1,48   1,98   1,04   ..   ....
Agricultura   1,39   2,00   1,14   ..   ....
Indústria   1,31   2,38   1,14   ..   ....
Construcció   1,50   1,57   1,00   ..   ....
Serveis   1,57   1,91   0,99   ..   ....

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- A Espanya només s'inclouen els convenis col·lectius.

- Les dades dels darrers dos anys són provisionals.


Comentari

L'any 2012 es van registrar 492 acords col·lectius amb efectes econòmics a Catalunya, segons dades provisionals, xifra que suposa un decrement anual del 49,5%. L'increment salarial pactat mitjà es va situar en l'1,88% i el nombre de treballadors afectats va ser de 818.401, un 53,9% menys que un any enrere. Per sectors d'activitat, segons la CCAE-2009, la major part dels acords es van concentrar en els serveis i la indústria, amb increments pactats de l'1,62% i el 2,17%, respectivament. A Espanya, es van registrar 3.702 convenis col·lectius i es va pactar un increment salarial mitjà de l'1,04%.

Data de publicació:

Darrer període (2012): 13 de desembre del 2013.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: