Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   32.250,9   32.514,1   32.328,1   -2,1   0,8-0,6
Indústria   40.393,4   40.686,7   40.508,4   0,9   0,7-0,4
Construcció   34.788,2   32.953,8   33.454,5   -2,1   -5,31,5
Serveis   30.301,6   30.692,8   30.539,6   -2,8   1,3-0,5
Cost total net   32.092,6   32.310,1   32.139,3   -2,2   0,7-0,5
Indústria   40.257,7   40.495,1   40.322,4   0,9   0,6-0,4
Construcció   34.644,2   32.780,1   33.253,9   -2,2   -5,41,4
Serveis   30.137,6   30.484,5   30.351,0   -2,9   1,2-0,4
Unitats: Euros.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta anual de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Cost total brut   30.653,1   30.857,3   30.528,0   -0,6   0,7-1,1
Indústria   37.020,2   36.797,7   36.830,0   0,9   -0,60,1
Construcció   32.131,3   31.843,3   31.211,0   -0,4   -0,9-2,0
Serveis   29.351,6   29.680,0   29.331,0   -0,9   1,1-1,2
Cost total net   30.489,9   30.643,9   30.311,0   -0,6   0,5-1,1
Indústria   36.865,5   36.589,4   36.617,0   0,9   -0,70,1
Construcció   31.987,7   31.676,6   31.012,0   -0,4   -1,0-2,1
Serveis   29.185,5   29.462,5   29.113,0   -0,9   0,9-1,2
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta anual de cost laboral.


Comentari

L'any 2016, el cost laboral brut per treballador a Catalunya va ser de 32.328,1 euros, quantitat que suposa un decrement del 0,6% interanual. Per sectors d'activitat, el sector de la construcció puja un 1,5%, mentre que els sectors de la indústria i dels serveis decreixen un 0,4% i 0,5% respectivament, si es compara amb l'any anterior. A Espanya, el cost laboral brut per treballador va ser de 30.528,0 euros, un 1,1% per sota de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 8 d'agost del 2017.

Més informació a:

 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica.. Idescat.
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors. Indicador de conjuntura econòmica.. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa T

Sou aquí: