Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   63.906,3   65.161,0   70.847,4   6,0   2,08,7
Béns de consum   24.935,7   25.059,7   27.388,6   10,6   0,59,1
     aliments, begudes i tabac   6.918,3   7.332,3   7.771,8   9,4   6,05,9
     altres béns de consum   18.017,4   17.727,4   19.616,8   11,1   -1,610,4
Béns de capital   3.905,5   4.846,3   4.822,3   1,5   24,1-0,5
     maquinària i altres béns d'equipament   2.869,2   2.980,6   3.020,7   6,5   3,91,2
     material de transport i altres béns de capital   1.036,3   1.865,7   1.801,6   -10,1   80,0-3,4
Béns intermedis   35.065,2   35.255,0   38.636,5   3,4   0,59,7
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   433,7   423,0   430,3   18,8   -2,51,8
     prod.energètics i industrials   34.631,5   34.831,9   38.206,3   3,2   0,69,8
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   249.794,4   256.393,4   277.125,7   3,8   2,68,9
Béns de consum   95.124,9   101.014,5   105.904,2   14,2   6,24,9
     aliments, begudes i tabac   34.303,8   36.301,1   38.390,7   10,0   5,85,9
     altres béns de consum   60.821,2   64.713,4   67.513,5   16,6   6,44,4
Béns de capital   21.643,1   22.689,8   24.164,5   1,2   4,86,5
     maquinària i altres béns d'equipament   13.173,3   12.782,5   13.663,6   9,5   -3,07,0
     material de transport i altres béns de capital   8.469,8   9.907,3   10.500,9   -9,6   17,05,7
Béns intermedis   133.026,4   132.689,1   147.057,0   -2,1   -0,312,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   1.683,6   1.761,6   1.745,0   1,7   4,6-0,8
     prod.energètics i industrials   131.342,9   130.927,5   145.312,0   -2,1   -0,312,5
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar mercaderies per un valor de 70.847,4 milions d'euros, quantitat que suposa un 8,7% més que l'any anterior. Per destinació econòmica, els béns de consum i els intermedis van créixer un 9,1% i un 9,7% respecte a l'any anterior, mentre que els béns de capital van registrar un decrement anual del 0,5%. A Espanya, les exportacions van augmentar un 8,9% respecte a l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: