Exportacions. Per destinació econòmica dels bénsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   60.313,7   63.906,3   65.161,0   2,3   6,02,0
Béns de consum   22.545,3   24.935,7   25.059,7   8,6   10,60,5
     aliments, begudes i tabac   6.322,7   6.918,3   7.332,3   4,1   9,46,0
     altres béns de consum   16.222,6   18.017,4   17.727,4   10,4   11,1-1,6
Béns de capital   3.847,0   3.905,5   4.846,3   -6,7   1,524,1
     maquinària i altres béns d'equipament   2.693,7   2.869,2   2.980,6   -3,8   6,53,9
     material de transport i altres béns de capital   1.153,3   1.036,3   1.865,7   -12,9   -10,180,0
Béns intermedis   33.921,4   35.065,2   35.255,0   -0,5   3,40,5
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   365,2   433,7   423,0   -10,7   18,8-2,5
     prod.energètics i industrials   33.556,3   34.631,5   34.831,9   -0,4   3,20,6
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total exportacions   240.581,8   249.794,4   256.393,4   2,0   3,82,6
Béns de consum   83.319,6   95.124,9   101.014,5   5,0   14,26,2
     aliments, begudes i tabac   31.174,8   34.303,8   36.301,1   3,2   10,05,8
     altres béns de consum   52.144,7   60.821,2   64.713,4   6,1   16,66,4
Béns de capital   21.395,0   21.643,1   22.689,8   4,8   1,24,8
     maquinària i altres béns d'equipament   12.027,2   13.173,3   12.782,5   1,1   9,5-3,0
     material de transport i altres béns de capital   9.367,8   8.469,8   9.907,3   10,1   -9,617,0
Béns intermedis   135.867,3   133.026,4   132.689,1   -0,1   -2,1-0,3
     prod.agricultura, silvicultura i pesca   1.655,6   1.683,6   1.761,6   5,3   1,74,6
     prod.energètics i industrials   134.211,7   131.342,9   130.927,5   -0,2   -2,1-0,3
No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Comentari

L'any 2016, segons dades definitives, Catalunya va exportar mercaderies per un valor de 65.161 milions d'euros, quantitat que suposa un 2% més que l'any anterior. Per destinació econòmica, els béns de capital van registrar un increment anual del 24,1%; els béns de consum i els intermedis van créixer un 0,5% respecte a l'any anterior. A Espanya, les exportacions van augmentar un 2,6% respecte a l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de març del 2017.

Sèries revisades amb data 20 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: