Exportacions. Per branques d'activitatM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   63.906,3   65.161,0   70.847,4   6,0   2,08,7
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   1.710,5   1.661,7   1.548,5   18,6   -2,9-6,3
Productes energètics; extracció i refinació petroli   1.507,2   1.316,1   2.755,9   -6,2   -12,7114,6
Alimentació i begudes   7.459,5   8.001,0   8.564,6   7,7   7,36,9
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   5.688,4   5.472,5   5.825,9   3,0   -3,85,8
Indústries químiques   15.358,3   15.516,8   16.709,5   4,5   1,07,5
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   3.843,7   3.786,1   4.221,1   3,1   -1,512,7
Maquinària i equips mecànics   4.026,6   4.230,3   4.340,4   5,4   5,14,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   1.022,5   1.034,9   1.055,0   21,2   1,22,0
Equips elèctrics i electrònics   3.920,9   4.123,3   4.557,1   6,0   5,210,2
Vehicles de motor i altres materials de transport   11.403,9   12.124,1   12.627,7   11,3   6,34,5
Resta branques d'activitat   7.433,5   7.422,7   8.011,4   5,6   -0,16,8
No classificats   531,3   471,3   630,4   -28,9   -11,324,6
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   249.794,4   256.393,4   277.125,7   3,8   2,68,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca   15.929,1   16.396,1   16.011,8   12,4   2,9-1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli   10.898,4   8.933,2   13.352,1   -30,2   -18,051,5
Alimentació i begudes   26.004,6   28.158,9   31.209,9   6,0   8,310,8
Tèxtil, confecció, cuir i calçat   17.740,2   19.115,3   20.700,3   7,5   7,87,8
Indústries químiques   33.478,1   32.893,4   36.007,3   3,8   -1,79,6
Metal·lúrgia i productes metàl·lics   22.380,0   21.626,6   24.389,8   2,0   -3,413,3
Maquinària i equips mecànics   16.055,5   15.629,6   16.628,6   7,9   -2,76,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica   3.352,2   3.453,0   3.774,4   15,2   3,07,2
Equips elèctrics i electrònics   12.740,6   13.151,4   13.906,6   10,8   3,25,5
Vehicles de motor i altres materials de transport   55.088,9   61.263,4   62.195,5   12,0   11,24,5
Resta branques d'activitat   28.814,9   29.262,9   32.607,9   4,8   1,610,7
No classificats   7.312,0   6.509,6   6.341,5   -23,9   -11,0-0,5
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar mercaderies per valor de 70.847,4 milions d'euros, xifra que suposa un increment anual del 8,7%. Destaca l'increment del 114,6% de productes energètics; extracció i refinació petroli, i el de metal·lúrgia i productes metàl·lics (12,7%), entre d'altres. En sentit contrari, només registra decrements agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca (-6,3%). A Espanya, les exportacions van créixer un 8,9%, si es compara amb l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per branques d'activitat. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: