Exportacions. Per àrees geogràfiques i païsosM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   63.906,3   65.161,0   70.847,4   6,0   2,08,7
Unió Europea (UE-28)   41.566,7   42.841,0   45.983,7   6,4   3,17,2
     Alemanya   7.588,4   7.749,0   7.956,7   9,4   2,12,8
     França   9.821,4   10.451,0   11.225,7   -0,8   6,47,3
     Itàlia   5.537,9   5.933,6   6.326,5   12,6   7,16,6
     Portugal   4.562,7   4.272,3   4.669,8   11,7   -6,47,0
     Regne Unit   4.096,3   3.915,5   4.031,1   10,3   -4,43,1
Altres països i territoris d'Europa   4.594,5   4.837,1   5.443,2   -4,2   5,312,5
     Suïssa   2.044,7   2.163,7   2.304,1   3,2   5,86,5
Amèrica del Nord   2.368,9   2.419,1   2.900,6   20,8   2,120,7
     Estats Units d'Amèrica   2.148,4   2.171,9   2.613,9   21,0   1,121,2
Amèrica Central i del Sud   4.232,2   3.901,4   4.210,6   9,5   -7,87,9
Resta del món   11.143,9   11.162,4   12.309,2   4,8   0,210,5
     Japó   827,2   800,8   842,2   15,7   -3,25,1
     Xina   1.173,8   1.306,1   1.540,2   11,8   11,317,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total exportacions   249.794,4   256.393,4   277.125,7   3,8   2,68,9
Unió Europea (UE-28)   161.719,2   170.300,0   182.181,2   5,8   5,38,0
     Alemanya   27.096,5   29.272,7   30.946,5   8,7   8,07,7
     França   38.650,0   39.048,4   41.636,8   2,1   1,08,1
     Itàlia   18.585,6   20.261,6   22.243,0   6,7   9,09,6
     Portugal   17.871,8   18.031,5   19.843,9   0,7   0,99,1
     Regne Unit   18.219,5   20.076,7   18.950,3   9,6   10,2-1,1
Altres països i territoris d'Europa   14.398,6   14.604,8   16.343,3   -7,0   1,411,6
     Suïssa   3.897,3   3.991,2   4.129,4   9,0   2,43,3
Amèrica del Nord   12.876,3   12.869,0   14.106,6   7,4   -0,110,0
     Estats Units d'Amèrica   11.504,2   11.371,3   12.461,5   7,9   -1,210,0
Amèrica Central i del Sud   15.370,6   13.769,1   15.650,5   7,5   -10,413,7
Resta del món   45.429,7   44.850,6   48.844,1   -1,1   -1,39,5
     Japó   2.469,7   2.404,3   2.446,3   -5,5   -2,61,7
     Xina   4.384,0   4.878,1   6.257,6   8,0   11,324,4
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, Catalunya va exportar per valor de 70.847,4 milions d'euros, un 8,7% més que un any enrere. Les vendes van créixer a totes les àrees geogràfiques: un 7,2% a la Unió Europea, un 12,5% a altres països i territoris d'Europa, un 20,7% a Amèrica del Nord, un 7,9% a Amèrica Central i del Sud, i un 10,5% a la resta del món. A nivell de països de la UE, destaca l'augment interanual de les vendes realitzades a França (7,3%) i a Portugal (7%). A Espanya, les exportacions van ser un 8,9% superiors a les del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 2 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Duanes. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: