Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiquesM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Exportacions de productes industrials   60.434,5   62.047,0   67.461,2   6,1   2,78,9
Nivell tecnològic alt   6.186,6   6.698,4   7.314,9   9,8   8,39,0
     Unió Europea   2.993,6   3.383,4   3.784,3   9,1   13,011,3
     resta del món   3.193,0   3.315,0   3.530,5   10,4   3,86,5
Nivell tecnològic mitjà alt   30.014,5   30.816,4   32.395,0   6,3   2,75,4
     Unió Europea   20.403,3   21.304,9   22.107,3   8,7   4,44,2
     resta del món   9.611,3   9.511,5   10.287,7   1,4   -1,08,3
Nivell tecnològic mitjà baix   8.122,3   8.055,7   10.206,4   2,7   -0,827,9
     Unió Europea   5.422,0   5.543,3   6.550,4   5,7   2,219,0
     resta del món   2.700,3   2.512,5   3.656,0   -2,8   -7,047,6
Nivell tecnològic baix   16.111,1   16.476,5   17.544,9   6,1   2,36,1
     Unió Europea   10.603,3   10.717,0   11.569,1   3,0   1,17,4
     resta del món   5.507,7   5.759,5   5.975,8   12,7   4,63,7
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Exportacions de productes industrials   220.461,6   228.735,6   247.766,2   5,5   3,89,2
Nivell tecnològic alt   21.345,4   23.803,4   24.923,4   8,0   11,512,1
     Unió Europea   11.139,0   14.462,6   15.348,3   3,7   29,818,8
     resta del món   10.206,4   9.340,8   9.575,1   13,2   -8,52,8
Nivell tecnològic mitjà alt   99.918,6   103.324,4   108.376,9   9,2   3,45,0
     Unió Europea   67.797,3   71.528,9   73.825,7   10,3   5,53,4
     resta del món   32.121,2   31.795,4   34.551,3   7,1   -1,08,6
Nivell tecnològic mitjà baix   46.334,2   44.863,9   52.433,2   -3,2   -3,217,4
     Unió Europea   26.836,1   27.136,7   30.932,1   1,5   1,114,6
     resta del món   19.498,1   17.727,1   21.501,1   -9,0   -9,121,7
Nivell tecnològic baix   52.863,4   56.744,0   62.032,7   6,2   7,39,2
     Unió Europea   35.284,2   37.394,9   41.072,2   3,9   6,09,6
     resta del món   17.579,3   19.349,1   20.960,4   11,1   10,18,3
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Nota: Les dades del darrer any són provisionals i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.


Comentari

L'any 2017, segons dades provisionals, les exportacions de productes industrials de Catalunya van ascendir a 67.461,2 milions d'euros, un 8,9% més que l'any anterior. Per contingut tecnològic, augmenta el nivell alt un 9%, el mitjà alt un 5,4%, el mitjà baix un 27,9% i el baix un 6,1%. Es destaca l'increment de les vendes de nivell tecnològic mitjà baix a la resta del món (47,6%). Pel que fa a Espanya, les exportacions de productes industrials van pujar un 9,2% respecte al 2016.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de març del 2018.

Més informació a:

 Exportacions de productes industrial. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Inversió i comerç exterior
 Exportacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Exportacions. Per branques d'activitat T
 Exportacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions. Per destinació econòmica dels béns T
 Importacions. Per branques d'activitat T
 Importacions. Per àrees geogràfiques i països T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Inversió estrangera. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T
 Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques T

Sou aquí: