Personal en R+D. Per sexe i ocupacióM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   44.506,2   43.898,4   44.826,2   0,1   -1,42,1
Homes   25.700,7   25.449,8   25.965,2   -0,6   -1,02,0
Dones   18.805,5   18.448,6   18.861,0   1,1   -1,92,2
Investigadors   25.503,4   25.474,0   26.402,5   -0,1   -0,13,6
Homes   15.407,6   15.369,0   15.925,9   -0,5   -0,33,6
Dones   10.095,8   10.105,1   10.476,6   0,7   0,13,7
Tècnics   13.508,8   12.945,2   13.397,6   0,6   -4,23,5
Homes   7.920,8   7.575,8   7.859,0   -1,2   -4,43,7
Dones   5.588,0   5.369,4   5.538,6   3,1   -3,93,2
Altre personal de suport   5.494,0   5.479,2   5.026,1   -0,2   -0,3-8,3
Homes   2.372,5   2.505,1   2.180,3   0,8   5,6-13,0
Dones   3.121,4   2.974,1   2.845,8   -1,0   -4,7-4,3
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total   203.302,0   200.232,6   200.865,8   -2,6   -1,50,3
Homes   121.640,8   120.300,8   119.568,6   -2,8   -1,1-0,6
Dones   81.661,2   79.931,8   81.297,2   -2,4   -2,11,7
Investigadors   123.224,7   122.235,4   122.437,0   -2,8   -0,80,2
Homes   75.464,9   75.099,1   74.708,4   -3,3   -0,5-0,5
Dones   47.759,8   47.136,3   47.728,6   -2,1   -1,31,3
Tècnics   56.821,7   54.405,2   55.523,2   -2,1   -4,32,1
Homes   34.507,2   33.070,1   33.514,0   -2,0   -4,21,3
Dones   22.314,5   21.335,1   22.009,2   -2,2   -4,43,2
Altre personal de suport   23.255,6   23.592,1   22.905,6   -3,2   1,4-2,9
Homes   11.668,8   12.131,6   11.346,2   -2,2   4,0-6,5
Dones   11.586,8   11.460,5   11.559,4   -4,2   -1,10,9
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.

Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.


Comentari

Hi va haver 44.826,2 persones dedicades a tasques de recerca i desenvolupament a Catalunya l'any 2015, un 2,1% més que a l'any anterior. La participació femenina va ser del 42,1%. Per tipus de personal convé destacar que el 58,9% del total són investigadors. El personal tècnic representa un 29,9% del total de personal i el personal auxiliar té un pes de l'11,2%. El nombre de dones investigadores és un 39,7% del personal investigador, i el nombre de tècniques representa el 41,3% d'aquesta categoria. A Espanya, el nombre de personal dedicat a tasques d'R+D va variar un 0,3%; en el cas de les dones es mostra un increment de l'1,7%.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Recerca i desenvolupament. Idescat.
 Estadística sobre les activitats en Recerca Científica i Desenvolupament Tecnològic (R+D). INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: