Innovació tecnològica. EmpresesM RSS 

Catalunya. 2015
           2013           2014           2015
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica   3.396   3.6313.632
Empreses amb despesa en: (1)   
     R+D interna   1.812   1.8131.820
     R+D externa   781   687714
     Adquisició de maquinària i equip   1.305   1.4911.430
     Adquisició d'altres coneixements externs   108   16776
     Formació   882   1.3261.261
     Comercialització   723   735732
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   408   337362
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys   4.057   4.3074.303
% sobre el total d'empreses   14,4   15,815,4
     segons tipus d'innovació (1)   
     de producte   2.302   2.3362.480
     de procés   2.985   3.2383.202
     de producte i procés   1.231   1.2671.378
Empreses EIN en el període (2)   4.703   4.9254.869
% EIN sobre el total   16,7   18,017,4
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2)   1.112   1.2661.284
Empreses EIN que demanen patents (2)   439   367357
Unitats: Empreses.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.


(1) Classificació a partir de multiresposta.

(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.

Amunt
Espanya. 2015
           2013           2014           2015
Empreses amb activitats d'innovació tecnològica   16.119   15.74815.736
Empreses amb despesa en: (1)   
     R+D interna   7.880   7.6287.563
     R+D externa   4.273   3.4863.073
     Adquisició de maquinària i equip   6.349   6.7476.483
     Adquisició d'altres coneixements externs   487   510449
     Formació   5.151   5.0965.698
     Comercialització   3.161   3.3892.932
     Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució   1.747   1.5161.542
Empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys   19.370   18.51118.269
% sobre el total d'empreses   13,2   13,312,8
     segons tipus d'innovació (1)   
     de producte   9.925   9.8949.647
     de procés   14.833   14.24014.004
     de producte i procés   7.738   5.6235.382
Empreses EIN en el període (2)   22.961   21.69121.284
% EIN sobre el total   15,7   15,514,9
Empreses EIN que han cooperat en innovació tecnològica(2)   6.119   6.1336.312
Empreses EIN que demanen patents (2)   1.645   1.2721.243
Unitats: Empreses.

Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.


(1) Classificació a partir de multiresposta.

(2) Les empreses EIN són les empreses amb innovacions tecnològiques en el període més aquelles que les tenen en curs o no exitoses en el mateix període.


Comentari

El nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica va ser de 3.632 a Catalunya l'any 2015. D'aquestes empreses, un 50,1% van destinar la despesa a R+D interna i un 19,7% a despesa en R+D externa. Cal destacar que el 39,4% d'empreses va decidir gastar en compra de maquinària i equips, un 34,7% en formació i un 20,2% en comercialització. El nombre d'empreses amb innovació tecnològica en els darrers tres anys ha estat de 4.303, dada que representa el 15,4% sobre el total d'empreses. Segons el tipus d'innovació, es mostra una major tendència pel procés, seguit de la innovació de producte. El nombre d'empreses EIN es va situar en 4.869, xifra que representa el 17,4% respecte al total d'empreses. A Espanya el nombre d'empreses amb innovacions tecnològiques en els darrers tres anys va ser de 18.269, i el nombre d'empreses EIN es va situar en 21.284.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 26 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: