Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupatsM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Ordinador   78,0   77,272,9
Connexió a Internet   70,7   74,169,7
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   21,1   23,824,5
Compren per comerç electrònic   16,6   19,915,4
Venen per comerç electrònic   3,8   5,84,3
Unitats: % empreses.

Font: Idescat, a partir de l'enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Ordinador   74,1   74,573,1
Connexió a Internet   68,0   70,770,2
Correu electrònic   :   ::
Intranet   :   ::
Pàgina web   18,9   22,320,9
Compren per comerç electrònic   12,3   16,615,7
Venen per comerç electrònic   3,6   4,24,5
Unitats: % empreses.

Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.

: No disponible.

Notes:

- Les dades anteriors a l'enquesta de 2010 es refereixen a empreses de menys de 10 assalariats.

- El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.


Comentari

L'any 2016 les empreses catalanes de menys de 10 ocupats mostren els resultats següents pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 72,9% tenen ordinador, el 69,7% disposen de connexió a Internet i el 24,5% tenen pàgina web. De les empreses catalanes de menys de 10 ocupats, s'observa també que un 15,4% d'elles compren per comerç electrònic, mentre que un 4,3% venen per aquest mitjà.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 30 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interna en R+D sobre el PIB. Per sectors d'execució T
 Despesa interna en R+D. Per sectors d'execució T
 Personal en R+D. Per sexe i ocupació T
 Innovació tecnològica. Empreses T
 Innovació tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Innovació tecnològica. Despeses T
 Innovació no tecnològica. Empreses. Per objectius d'innovació T
 Equipament i ús de les noves tecnologies T
 Ús de noves tecnologies pels nens de 10 a 15 anys T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de 10 ocupats o més T
 Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes T
 Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques T

Sou aquí: